Polski przemysł spożywczy stawia na innowacje ograniczające zużycie wody

foto: pexels

W czasach pogłębiającego się globalnego zjawiska suszy, które przez większą część roku występuje także w Polsce, producenci z branży spożywczej są coraz częściej zobligowani do wdrażania rozwiązań polegających na przeciwdziałaniu negatywnym skutkom tego zjawiska. Fakty są takie, że zużycie wody maleje, a na rynku nie brakuje innowacyjnych technologii, dzięki którym produkcja staje się bardziej przyjazna środowisku. Do wyboru są między innymi nowoczesne czujniki zmniejszające zużycie i marnotrawstwo wody, energii czy środków chemicznych.

Z najnowszych krajowych danych Głównego Urzędu Statystycznego, opublikowanych pod koniec 2019 roku, wynika że 72% zużycia wody w Polsce przypada na przemysł, który rocznie wykorzystuje niespełna 7 miliardów metrów sześciennych tej życiodajnej cieczy. Blisko 90% zużycia wody z przemysłowego wskaźnika przypada na wytwarzanie i zaopatrywanie w gorącą wodę, parę wodną, gaz i energię elektryczną. Z zestawienia opracowanego przez analityków GUS wynika, że 18% zużycia wody dotyczy eksploatacji sieci wodociągowo-kanalizacyjnej, w tym 13 proc. wody jest zużywana na potrzeby gospodarstw domowych. Natomiast 10 proc. zużycia przypada na rolnictwo.

Według opracowań Eurostatu – Polska to wiodący producent żywności w Europie, zatrudniający w tej gałęzi gospodarki na stałe około 380 tysięcy osób. W całym sektorze spożywczym na Starym Kontynencie udział rodzimych wytwórców stanowi 9%. To około 16% całkowitej produkcji sprzedanej polskiego przemysłu. Jednocześnie raport Banku Danych Lokalnych GUS wskazuje na spadek zużycia wody w Polsce na przestrzeni ostatnich lat. W 2018 roku wynosił on o około 1/10 mniej niż w rekordowym pod tym względem 2006 roku. Jednym z wiodących czynników jest zastosowanie przyjaznych i oszczędnych technologii w krajowych przedsiębiorstwach przemysłu spożywczego.

Stop suszy

Spośród zyskujących na popularności rozwiązań proekologicznych i służących środowisku naturalnemu profesjonaliści wyróżniają kilka konkretnych narzędzi i zastosowań z branży spożywczej. Przyjazne naturze są między innymi czujniki służące do pomiaru: ciśnienia, poziomu, przewodności, temperatury, monitorowania drgań, ale również innowacyjne zastosowania w dziedzinie okablowania.

Ich wykorzystanie w nowoczesnych fabrykach i zakładach wytwarzających produkty spożywcze nie tylko przynosi realne oszczędności w postaci ograniczania nakładów, optymalizacji procesów i liczby zatrudnionych w danym przedsiębiorstwie osób, ale ma inną olbrzymią we współczesnych czasach zaletę – właściwości proekologiczne.

– Należymy do krajów o najmniejszych zasobach wodnych w całej Unii Europejskiej. Na jednego mieszkańca Polski przypada 1600 metrów sześciennych wody na rok. I nie jest to przeliczenie na osobiste potrzeby każdego z nas. To uśredniony podział zasobów wodnych naszego kraju przypadających na jednego mieszkańca z uwzględnieniem wszystkich potrzeb, w tym zapotrzebowania przemysłu oraz energetyki. W okresie suszy średnia ta maleje do 1000 metrów sześciennych wody na jednego mieszkańca wylicza Przemysław Daca, prezes Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, prowadzącego program Stop suszy!, w ramach którego opracowywany jest pierwszy w Polsce plan przeciwdziałania skutkom suszy.

Cyfryzacja i automatyzacja

Oferta produktów dostępnych na rynku, stworzonych specjalnie do zastosowań w przemyśle spożywczym, obejmuje innowacyjne czujniki pozycji, czujniki procesowe, systemy sterowania i technikę łączeniową. Czujniki są wykonane z wysokiej klasy materiałów dopuszczonych do kontaktu z żywnością. Mają obudowę spełniającą wymagania higieniczne, wyróżniają się wysoką szczelnością i odpornością temperaturową. Są również odporne na mycie agresywnymi środkami pod wysokim ciśnieniem. Ofertę uzupełniają odpowiednie konektory o wysokim stopniu ochrony oraz akcesoria montażowe ze stali kwasoodpornej przeznaczone specjalnie dla branży spożywczej. Wszystkie urządzenia i systemy spełniają wymagania światowych i unijnych norm oraz dyrektyw.

Cyfrowe dane gromadzą precyzyjne wiadomości odnośnie poszczególnych procesów. W pracy zakładu produkcyjnego, dzięki stabilnemu pomiarowi, daje to dokładny odczyt pustego zbiornika, ulepszoną kompensację temperatury czy umożliwia krótsze cykle mycia oraz szybsze procesy czyszczenia. Technologiczne nowinki suchej celi ceramicznej eliminują równocześnie ryzyko zanieczyszczenia olejem, nieszczelności bądź uszkodzeniom na etapie montażu.

– Aby być konkurencyjnym trzeba szybko reagować na rynkowe wymagania i zmiany środowiskowe. Najwyższe bezpieczeństwo procesów i stała wysoka jakość produktów, to wymogi obowiązujące w przemyśle spożywczym w: produkcji napojów, słodyczy, branży mleczarskiej i przetwórstwie mięsnym. Nawet najmniejsze skażenie produktu powoduje ogromne straty, na przykład z powodu wycofania ze sklepów całej partii produktów czy kosztowych przestojów – zaznacza Aleksandra Banaś, prezes zarządu katowickiej spółki ifm electronic, produkującej innowacyjne rozwiązania stosowane między innymi w branży spożywczej.

Innowacyjne oszczędności

Dzięki cyfrowemu sygnałowi i pozyskiwaniu informacji za pomocą specjalistycznych czujników można również wprowadzać oszczędności czasu i kosztów w procesach dotyczących na przykład kwestii czyszczenia maszyn. Działania takiego systemu, który wykrywa obroty, ilość pozostałego środka i optymalizuje cykle mycia jest gwarantowane nawet w przypadkach pojawienia się osadu na powierzchni pomiarowej. Równocześnie, zaprogramowanie wykrywania przesunięcia faz ciekłych, może prowadzić do ograniczania strat produktów czyszczących oraz wody płuczącej.

Bezstratny sygnał, prosta regulacja i obsługa za sprawą zdalnego monitorowania odchyleń w systemie wykryją niedokładności pomiarowe temperatury, procesów kalibracji i ustawień czujnika w czasie rzeczywistym. Według ekspertów działających w branży spożywczej – takie zastosowania przynoszą wymierne korzyści w postaci poprawy efektywności całych procesów. Kluczową rolę odgrywa tu także eliminacja krytycznych błędów i zmian, wynikających z manualnych pomiarów i ręcznego zapisu, co zapewnia dokładny zakres jakościowy opatrzony precyzyjnym znacznikiem czasu.

Zużycie wody i innych środków w przemyśle spożywczym możliwe jest również za sprawą technologii wydłużających trwałość urządzeń. Odporne na środki czyszczące i wstrząsy temperaturowe zastosowania, systemowe monitorowanie drgań, wykrywanie usterek, wadliwych łożysk czy silników będzie oznaczało oszczędności wszystkich wykorzystywanych w danej fabryce cieczy na wielu etapach ewentualnej konserwacji czy zatrzymania z powodu cykli termicznych i wibracji prowadzących do poluzowania. W dobie dbałości o środowisko naturalne i idee ekologiczne coraz więcej polskich producentów korzysta z rozwiązań ciśnieniowych dla zbiorników i pojemników. Czujniki montowane bez ryzyka uszkadzania zapobiegają stratom wody w instalacjach w czasie rzeczywistym, co dla inżynierów oznacza jednocześnie unikanie strat w produkcji.

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.