Polacy inwestują w fundusze inwestycyjne i mieszkania

foto: pixabay

Najnowszy raport o stabilności systemu finansowego poza tradycyjnym potwierdzeniem solidności banków i potrzeby dalszej restrukturyzacji SKOK-ów przynosi ciekawe dane o innych częściach rynku finansowego. W 2017 roku aktywa funduszy inwestycyjnych sięgnęły rekordowych 303 mld zł. Również rynek mieszkaniowy był w fazie ekspansji.

„Polski system finansowy funkcjonuje stabilnie, czemu sprzyja krajowe otoczenie gospodarcze, nie wykazujące istotnych nierównowag makroekonomicznych (…) Na podwyższonym poziomie pozostaje jednak ryzyko płynące z otoczenia zewnętrznego gospodarki” – już pierwsze słowa raportu wskazują, że wszystko co złe może przyjść z zewnątrz, bo w polskiej gospodarce nie widać dużych zagrożeń.

„Udział aktywów płynnych w bilansach banków ustabilizował się na wysokim poziomie. Banki spełniają nadzorcze wskaźniki płynności. Wyzwaniem dla banków będzie natomiast potrzeba emisji instrumentów dłużnych, mogących służyć spełnieniu wymogu MREL” – czytamy we fragmentach poświęconych najważniejszej części sektora finansowego – bankom komercyjnym.

Emisja, np. obligacji, nie powinna być jednak wielkim problemem dla sektora jako całości, bo zyskowność banków poprawiła się w 2017 roku. Całkowity zysk sektora był zbliżony, do tego z 2016 roku, kiedy banki odnotowały znaczący jednorazowy przychód ze sprzedaży udziałów w Visa Europe.

Nie jest zaskoczeniem, że gorzej wygląda sytuacja w spółdzielczych kasach oszczędnościowo- kredytowych (SKOK). NBP zwraca uwagę, że duża część sektora nadal nie spełnia regulacyjnych, minimalnych wymogów kapitałowych, a i wymogi płynnościowe (na razie spełniane) mogą z czasem być pod presją trudnej sytuacji kapitałowej.

Całe szczęście sektorowi banków spółdzielczych o wiele bliżej do dobrej sytuacji banków komercyjnych niż do trudnej sytuacji SKOK-ów. Niemniej NBP przypomina, że pod koniec roku wygasają dotychczasowe umowy zrzeszeń w bankach spółdzielczych i zaleca tym podmiotom, które jeszcze tego nie zrobiły, przystąpienie do Systemów Ochrony Instytucjonalnej (IPS).

Powyższe zalecenia powtarzają się regularnie w raportach o stabilności systemu finansowego. W tej edycji warto zwrócić uwagę na dowody sugerujące, że mamy coraz większe oszczędności i coraz intensywniej szukamy bezpiecznych sposobów ich lokowania.

To jeden z powodów, dla których aktywa netto funduszy inwestycyjnych osiągnęły najwyższy poziom w historii funkcjonowania sektora – 303 mld zł. Odpowiada to już 15 proc. PKB i choć do poziomów np. państw strefy euro, gdzie aktywa są równe PKB, wciąż nam daleko, to postęp widać.

W zeszłym roku do sektora funduszy napłynęło 15 mld zł netto. Najwięcej wpłaciły gospodarstwa domowe – głównie do funduszy dłużnych (zwłaszcza gotówkowych i pieniężnych oraz obligacji przedsiębiorstw). W strukturze posiadaczy jednostek uczestnictwa zmniejszyło się za to znaczenie zakładów ubezpieczeń.

Oczywiście warto podkreślić, że wpłata do funduszu nie gwarantuje automatycznego zysku dla wpłacającego. Zwiększenie napływu środków przekłada się jednak na większe zyski zarządzających funduszami Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych.

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.