Otwarcie Centrum Doradztwa dla Ukraińców Diia.Business w Warszawie

foto: pexels

Warszawa, 17 maja 2022 r. – Ministerstwo Transformacji Cyfrowej Ukrainy, polskie Ministerstwo Rozwoju i Technologii, Polska Agencja Inwestycji i Handlu, Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Cyberbezpieczeństwa we współpracy z firmą Mastercard uruchomiły w Warszawie Centrum wsparcia Diia.Business.

 

Od 18 maja w Centrum Diia.Business każdy obywatel Ukrainy przebywający w Polsce będzie mógł skorzystać z bezpłatnych profesjonalnych konsultacji w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, zamieszkania, zakwaterowania i zatrudnienia na terytorium Polski.

 

Centrum Diia.Business w Warszawie oferowało będzie obywatelom Ukrainy:

  1. Doradztwo w zakresie zakładania działalności gospodarczej w Polsce. Szczegółowy schemat działań przesyłany będzie w odpowiedzi na wniosek o założenie małego bądź średniego przedsiębiorstwa. Zawarto w nim  wszystkie informacje dotyczące przepisów prawnych w Polsce, a także informacje na temat:
  • najlepszych praktyk w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej
    w Polsce i w Europie;
  • informacje na temat podatków;
  • informacje na temat uproszczonego systemu rejestracji przedsiębiorstw;
  • informacje o zasobach wspierających działalność gospodarczą i wiele innych.
  1. Doradztwo w zakresie uzyskania statusu uchodźcy lub wskazanie innych podstaw prawnych upoważniających do pobytu na terytorium Polski.
  2. Doradztwo i udzielanie informacji na temat sytuacji mieszkaniowej w Polsce, kontaktów w sytuacjach kryzysowych oraz pomoc w znalezieniu pracy i zatrudnienia.

 

Podczas otwarcia Centrum, Mychajło Fedorow, Wicepremier – Minister ds. Transformacji Cyfrowej Ukrainy, powiedział: «Od początku wojny w Ukrainie odczuwamy bardzo duże wsparcie ze strony Polaków we wszystkich obszarach – dyplomatycznym, wojskowym, humanitarnym, ekonomicznym i cyfrowym. Polska udzieliła schronienia milionom Ukraińców i stała się pierwszym krajem UE, który przyjął cyfrowe dokumenty w aplikacji Diia podczas przekraczania granic. A dziś symbolicznie otworzyliśmy pierwsze zagraniczne Centrum Diia.Business w Warszawie. Będzie ono działało nie tylko w standardowym formacie konsultacji dla przedsiębiorców. Wszyscy Ukraińcy, którzy są dziś w Polsce i potrzebują pracy, mieszkania lub pomocy w załatwieniu formalności, będą mogli do niego przyjść.».

 

«Cieszę się, że otwieramy dziś centrum pomocy dla przedsiębiorców z Ukrainy, czyli oddział Diia.Business w Warszawie. Jest to możliwe dzięki współpracy Ministerstwa Transformacji Cyfrowej Ukrainy, Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości i Eksportu Ukrainy oraz Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu. Chciałbym podziękować PAIH za przyłączenie się do projektu i udostępnienie przestrzeni niezbędnej do realizacji zadań centrum. Wierzę, że Diia.Business przyczyni się do powstania i realizacji wielu potrzebnych i ciekawych projektów w Polsce.» – powiedziała Olga Semeniuk, Wiceminister Rozwoju i Technologii RP.

 

Valeriya Ionan, Wiceminister ds. Eurointegracji w Ministerstwie Transformacji Cyfrowej Ukrainy: «Przed wojną nie planowaliśmy otwierania centrów Diia.Business poza Ukrainą. Ale wojna wymaga nadzwyczajnych rozwiązań. Jesteśmy wdzięczni Polsce za gościnność i gotowość do pomocy w tych trudnych czasach, a także dziękujemy partnerom, firmie Mastercard. Z jednej strony to miło, że ukraińska marka Diia.Business osiąga poziom międzynarodowy. Z drugiej strony, to smutne, że powodem tego jest tak trudne wydarzenie, jakim jest wojna.».

 

Janusz Cieszyński, Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu do Spraw Cyberbezpieczeństwa: «Dzięki sprawnemu nadawaniu numerów PESEL nowo przybyłym do Polski obywatelom Ukrainy, mamy gotowe i wiarygodne narzędzie do ich identyfikacji. Bez tego nie byłoby możliwe szybkie dostarczenie cyfrowego wsparcia potrzebującym. Do obywateli Ukrainy przypisanych zostało już ponad 1,1 mln numerów PESEL, a liczba ta ciągle rośnie. Teraz, tutaj w centrum Diia.Business w Warszawie, Ukraińcy mogą otrzymać wszystkie niezbędne i szczegółowe informacje dotyczące ich pobytu w Polsce.».

 

«Rolą i specjalizacją PAIH jest wspieranie polskich przedsiębiorców w działalności międzynarodowej. Obecnie takiego wsparcia potrzebują również firmy relokowane z terenów objętych działaniami wojennymi w Ukrainie. Cieszę się, że możemy uczestniczyć w projekcie Diia.Business Center wspólnie z Ministerstwem Transformacji Cyfrowej Ukrainy oraz Ministerstwem Rozwoju i Technologii. Dzięki temu ukraińskie firmy mogą zachować ciągłość działania, a tym samym zminimalizować wpływ wojny na gospodarkę.» – powiedział Prezes Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu, Krzysztof Drynda.

 

Inga Andreieva, Dyrektor Generalna, Mastercard w Ukrainie i Mołdawii: «Wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw, będących siłą napędową gospodarki, zawsze było jednym z najważniejszych priorytetów Mastercard. Dostarczamy dedykowane rozwiązania finansowe i inicjatywy, które pomagają przedsiębiorcom rozwijać własne firmy, w szczególności dzięki innowacyjnym technologiom płatniczym. Wraz z wybuchem wojny tymczasowo zrezygnowaliśmy z opłat interchange za płatności bezgotówkowe na Ukrainie, aby zapewnić dodatkowe wsparcie dla przedsiębiorców. Dziś, wraz z naszym wieloletnim partnerem, Ministerstwem Transformacji Cyfrowej Ukrainy, robimy kolejny ważny krok w kierunku wsparcia dla MŚP, otwierając centrum doradcze w Warszawie. Naszym wspólnym celem jest zapewnienie ukraińskim przedsiębiorcom możliwości rozwoju, bez względu na to, gdzie się obecnie znajdują, tak aby mogli kontynuować swoją pracę i rozwijać swoje firmy zarówno w Ukrainie, jak i za granicą, na arenie globalnej.».

 

Centrum Diia.Business w Warszawie mieści się przy ulicy Bagatela 12 https://goo.gl/maps/8wqVuTKrD3CVNAGF9

 

Udział w zajęciach i konsultacje w ośrodku są możliwe po wcześniejszej rejestracji. https://forms.gle/Hv5oe6dw7NV7SpLR8

 

Centrum Diia.Business w Warszawie będzie działać przez czas trwania wojny i po jej zakończeniu, w zależności od zapotrzebowania na wsparcie ze strony przedsiębiorców i obywateli Ukrainy.

 

Diia.Business to krajowy projekt promujący przedsiębiorczość i eksport, zainicjowany przez Ministerstwo Transformacji Cyfrowej Ukrainy. Projekt składa się z dwóch komponentów: portalu online oraz sieci centrów wsparcia dla przedsiębiorców offline.

Portal internetowy Diia.Business został uruchomiony w lutym 2020 r. w Ukrainie przy wsparciu Mastercard. Portal oferuje wszystkie informacje niezbędne do rozpoczęcia i rozwoju działalności gospodarczej, a także ponad 68 rodzajów bezpłatnych konsultacji online, szkolenia w Narodowej Szkole Online dla Przedsiębiorców, aktualne wiadomości o możliwościach rozwoju biznesu oraz szeroki zakres usług cyfrowych. Od momentu uruchomienia projektu portal Diia.Business odwiedziło już ponad 1,5 miliona użytkowników, którzy skorzystali z ponad 5 200 konsultacji.

 

Centra offline Diia.Business to ośrodki, których celem jest wspieranie lokalnych małych i średnich przedsiębiorstw oraz zapewnienie im bezpłatnego doradztwa w różnych dziedzinach. Przed rozpoczęciem wojny na pełną skalę w Ukrainie powstało 11 centrów: w Charkowie, Mikołajowie, Odessie, Czerkasach, Kijowie (z siedzibą na Uniwersytecie Narodowym im. Tarasa Szewczenki), Połtawie, Użhorodzie, Buczy, Tarnopolu, Krzywym Rogu i Krzemieńczuku. Obecnie większość centrów offline funkcjonuje jako węzły koordynacji pomocy humanitarnej. W Tarnopolu i Użhorodzie ośrodki działają w normalnym trybie, ale dodatkowo pomagają firmom w relokacji, adaptacji do nowych warunków, ponownym uruchomieniu i wznowieniu działalności. Centrum w Buczy, które zostało zniszczone podczas okupacji rosyjskiej, jest w trakcie odbudowy.

 

 

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.