Nowe kary i obowiązki dla firm wymuszające ujawnianie tajemnic handlowych

Najnowsze planowane zmiany w prawie podatkowym przewidują nałożenie na podatników kolejnych obowiązków sprawozdawczych. Wymuszą na firmach ujawnianie tajemnic handlowych, pod groźbą kary 250 tys. zł. Wykorzystają to konkurencyjne firmy i fiskus.

Podatkowe grupy kapitałowe, bez względu na wysokość osiągniętych przychodów oraz pozostali podatnicy, których przychód w danym roku podatkowym przekroczy równowartość 50 mln euro będą zobowiązani do sporządzenia i podania do publicznej wiadomości informacji o realizowanej strategii podatkowej za dany rok podatkowy.

Informacja o realizowanej strategii podatkowej obejmować ma m.in.:
a. podejście do procesów i procedur dotyczących zarządzania obowiązkami podatkowymi,
b. informacje o dobrowolnych formach współpracy z KAS,
c. liczbę dostarczonych informacji o schematach podatkowych,
d. transakcje z podmiotami powiązanymi, których wartość przekracza 5% sumy bilansowej,
e. działania restrukturyzacyjne zarówno te podjęte, jak i dopiero planowane przez podatnika mogące mieć wpływ na wysokość zobowiązania podatkowego,
f. informacje o złożonych wnioskach o wydanie indywidualnych interpretacji prawa podatkowego, wiążącej informacji stawkowej czy wiążącej informacji akcyzowej
g. informacje o rozliczeniach w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową z wyłączeniem informacji objętych tajemnicą handlową, przemysłową, zawodową lub procesu produkcyjnego.

– Co prawda, projekt przewiduje, że dane, które podlegać będą obowiązkowi publikacji nie obejmują informacji objętych tajemnicą handlową, przemysłową, zawodową lub procesu produkcyjnego, lecz informacje, które mają być przekazywane obligatoryjnie takie tajemnice w istocie stanowią – mówi w rozmowie z MarketNews24 Anna Turska-Tomczykowska, doradca podatkowy, wiceprezes zarządu w Kancelarii Ożóg Tomczykowski. – Nie ulega bowiem wątpliwości, iż dane o transakcjach z podmiotami powiązanymi, działania restrukturyzacyjne (w tym planowane) czy informacje przekazywane we wnioskach o interpretacje zawierają szereg informacji, które mogą być pożądane z perspektywy konkurencji.

Na opublikowanie raportu z realizacji strategii na stronie internetowej (w języku polskim lub przetłumaczonego na język polski) i przekazanie stosownej informacji do urzędu skarbowego podatnicy będą mieli 9 miesięcy liczonych od upływu terminu składania rocznej deklaracji CIT. Niedopełnienie tego obowiązku skutkować będzie nałożeniem kary do 250 tys. zł.

Najbardziej kuriozalne w tej zmianie jest to, że dane i informacje, które podlegać mają obowiązkowi publikacji są już w posiadaniu administracji skarbowej. Znajdują się one przykładowo w informacjach dotyczących cen transferowych, wnioskach o wydanie interpretacji indywidualnych, wnioskach o wydanie wiążącej informacji stawkowej, akcyzowej, informacjach o schematach podatkowych, CRBR, danych pozyskiwanych w ramach automatycznej wymiany informacji podatkowych itd.

– W konsekwencji, ciężko zrozumieć dlaczego tak szerokie informacje powinny znaleźć się w posiadaniu innych podmiotów gospodarczych, mogących wykorzystać je w celach sprzecznych z założonymi przez ustawodawcę – komentuje A.Turska-Tomczykowska z Kancelarii Ożóg Tomczykowski. – Publikacja takich informacji przez podatników jest kolejnym nieuzasadnionym obciążeniem ich obowiązkami sprawozdawczymi, których liczba z roku na rok rośnie.

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.