Skaner Akcji jest potężnym narzędziem umożliwiającym filtrowanie akcji na podstawie najwważniejszych danych i wielu wskaźników technicznych.