Młodzi pracownicy bardziej wymagający

Osoby młode, wchodzące dopiero na rynek pracy, mają wyższe oczekiwania wobec pracodawcy niż ich starsi koledzy. Nie tylko liczą na wysoki komfort pracy dzięki dobrej atmosferze czy dogodnej lokalizacji, lecz również bardziej od starszego pokolenia są zainteresowane wszelkimi motywatorami pozapłacowymi. Nie tylko chętnie przyjmą karnet na siłownię czy na lunch, lecz częściej niż starsi pracownicy sprawdzą, czy pracodawca ma wysoką pozycję w danej branży i jaki jest jego wizerunek – wynika z badania „Benefity pozapłacowe” ARC Rynek i Opinia.

Wyniki badania „Benefity pozapłacowe” dla młodych osób w wieku 18-24 lat, które dopiero planują życie zawodowe lub niedawno je zaczęły, wyraźnie wskazują, że bardziej przywiązują one wagę do wszelkich motywatorów pozapłacowych niż starsi pracownicy. O ile przyjazna atmosfera w pracy, dogodna lokalizacja czy stabilność zatrudnienia jest niemal tak samo istotna dla wszystkich grup wiekowych, o tyle wskazania młodych przy jedenastu z siedemnastu motywatorów są, czasami znacząco, wyższe.

Komfort pracy

Aż cztery z pięciu najważniejszych motywatorów pozapłacowych wskazywanych przez najmłodsze osoby dotyczą komfortu pracy. Przyjazna atmosfera (70%), dogodny dojazd (68%), stabilność zatrudnienia (62%) czy rodzaj umowy (60%) to zdecydowanie najczęściej wskazywane pożądane wartości.

Rozwój

Wśród pięciu najistotniejszych motywatorów znalazła się możliwość awansu (67%), która traci na ważności wraz z wiekiem pracowników. Kolejna grupa wiekowa (25-34 lata) dużo rzadziej wskazywała ten aspekt jak istotny (54%), a spośród najstarszych respondentów tylko 37% uważa awans za motywator. Jeszcze większe różnice – zwłaszcza między najmłodszym a najstarszym pokoleniem – są widoczne w przypadku szkoleń. 56% młodych ludzi uważa szkolenia za ważne, ich nieco młodsi koledzy rzadziej wskazywali tę opcję (42%). Dostęp do najnowszych technologii jest ważny dla co czwartego przedstawiciela najmłodszych pracowników.

Oszczędności

Bardzo dużą różnicę widać w postrzeganiu benefitów pozapłacowych: karnet na siłownię (30%) jako pożądany wskazuje dwa razy więcej młodych pracowników (30%) niż nieco starszych (17%) i trzy razy więcej niż najstarszych (9%). Mniejsze różnice między pokoleniami, ale też istotne, widoczne są w przypadku karty na lunch czy karty umożliwiającej korzystanie z wydarzeń kulturalnych. Jedynie w przypadku karty medycznej wszystkie grupy wiekowe cechowały się podobnymi wskazaniami.

Reputacja pracodawcy

Wizerunek firmy, jej pozycja na rynku, kultura organizacyjna czy odpowiedzialność społeczna nie należą do priorytetów pracowniczych, jednak wyraźnie widać, że ich ważność jest większa wśród ludzi młodych. Dwukrotnie częściej (39%) zwracają oni uwagę na wizerunek pracodawcy niż najstarsi koledzy (20%), zaś pozycja pracodawcy na rynku jest dla młodych trzy razy ważniejsza. Uznanie dla działań z zakresu odpowiedzialności społecznej również jest skorelowana z wiekiem – osoby do 24 roku życia niemal czterokrotnie częściej zwracają na ten aspekt uwagę niż osoby najmłodsze.

Nasze badanie wyraźnie pokazuje, że niewątpliwie mamy do czynienia z nowym typem pracowników. Ich oczekiwania wobec pracodawców są wysokie, począwszy od komfortu pracy, czyli atmosfery, lokalizacji firmy czy rodzaju umowy, poprzez benefity pozapłacowe takie jak karta sportowa, karta na lunch czy prywatna opieka medyczna aż po rozwój własny i reputację pracodawcy. Ten obraz pokazuje, że pracodawcy muszą się bardzo starać, by pracownika nowego pokolenia pozyskać i utrzymać. Konieczne jest nie tylko zaproponowanie odpowiednich benefitów pozapłacowych, ale sprawienie, że młody pracownik będzie identyfikował się z firmą i będzie chciał w niej dłużej pozostać – komentuje dr Adam Czarnecki z ARC Rynek i Opinia.

Informacja o badaniu
Badanie Benefity pozapłacowe zostało przeprowadzone przez ARC Rynek i Opinia metodą CAWI (badania online),
na reprezentatywnej próbie N=919 osób, na początku roku 2018.

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.