Komunikaty ze spółek 31.10.2019

BAH Spółka zależna British Automotive Holding wypowiedziała umowę dilerską i serwisową Luxury Motors, dilerowi marek Jaguar i Land Rover w Bydgoszczy – podała spółka w komunikacie.

CCC 1) CCC zakłada dodatnią EBITDA Gino Rossi w 2020 roku – poinformował wiceprezes Karol Półtorak.
2) CCC zakłada, że na koniec 2019 roku udział e-commerce w przychodach grupy wyniesie 26-28 proc. – poinformował prezes Marcin Czyczerski. Podtrzymał, że celem jest, by na koniec 2020 roku ten udział wzrósł do 30 proc.
3) Grupa CCC chce na przełomie roku przedstawić strategię rozwoju do 2022 roku, która zakładać będzie m.in. poprawę rentowności i spadek zadłużenia – poinformował prezes Marcin Czyczerski.
4) Grupa CCC spodziewa się w 2020 roku wzrostu kosztów wynagrodzeń o ok. 15 proc., co wynikać będzie m.in. z planowanego podniesienia płacy minimalnej w Polsce – poinformował prezes Marcin Czyczerski.
5) Grupa CCC jest umiarkowanie zadowolona z marż osiąganych w październiku – poinformował prezes CCC Marcin Czyczerski.
6) Grupa CCC miała w trzecim kwartale 2019 roku 32,7 mln zł straty netto jednostki dominującej wobec 44,7 mln zł straty rok wcześniej – podała spółka w raporcie kwartalnym. Zysk operacyjny wyniósł 16,2 mln zł wobec 30,2 mln zł przed rokiem i wobec szacowanych wcześniej 15,7 mln zł zysku.

CYFRPLSAT Zarząd Cyfrowego Polsatu podejmie wstępne działania związane z potencjalnym pozyskaniem dodatkowego finansowania dłużnego. Spółka oceni możliwości pozyskania finansowania w postaci dodatkowej transzy kredytu o wartości do 1 mld zł lub emisji obligacji o wartości nominalnej do 1 mld zł – podała grupa w komunikacie.

FAMUR 1) Grupa Famur, producent maszyn i urządzeń dla przemysłu wydobywczego, intensyfikuje działania sprzedażowe na rynkach zagranicznych – poinformował PAP Biznes prezes Mirosław Bendzera. Spółka obecnie realizuje kontrakty o wartości kilkuset mln zł, których dostawy przewidziane są na IV kwartał 2019 r. i pierwsze półrocze 2020 r.
2) LW Bogdanka wybrała ofertę Famuru o maksymalnej wartości 57,7 mln zł w przetargu na dostawy czterech przenośników taśmowych wraz z taśmą transporterową – podał Famur w komunikacie.

GETBACK GetBack złożył przeciwko Lartiq TFI pozew o zapłatę 49,2 mln zł wraz z odsetkami – poinformował GetBack w komunikacie.
ING Zysk netto grupy ING Banku Śląskiego w trzecim kwartale 2019 roku wzrósł do 414,8 mln zł z 378,3 mln zł rok wcześniej – poinformował bank w raporcie. Wynik okazał się niższy od oczekiwań rynkowych na poziomie 453,3 mln zł. Wynik odsetkowy banku w trzecim kwartale wyniósł 1.120 mln zł i okazał się zgodny z oczekiwaniami analityków, którzy liczyli, że wyniesie on 1.102,8 mln zł. Wynik z prowizji wyniósł 340,4 mln zł i był również zgodny z szacunkami rynku, który spodziewał się 335,4 mln zł. Odpisy z tytułu strat oczekiwanych wyniosły w trzecim kwartale 180,2 mln zł. Rynek oczekiwał o 13 proc. niższych odpisów na poziomie 159,3 mln zł. Bank podał, że utworzył 17,1 mln zł rezerwy na zwrot prowizji za przedpłacone kredyty konsumenckie.

KGHM KGHM rozpoczął testy Sokoła 4×4, elektrycznego auta terenowego dostarczonego przez polską firmę – poinformowała w środę spółka. Zarząd KGHM Polska Miedź rozważa wprowadzenie aut elektrycznych do kopalń i stopniowe zastąpienie nimi samochodów spalinowych.

LOTOS 1) Wydatki inwestycyjne Grupy Lotos w całym 2019 roku sięgną około 1 mld zł – poinformował podczas środowej telekonferencji z analitykami Wojciech Zengteler z biura relacji inwestorskich Lotosu. Plany dotyczące CAPEX-u na 2020 roku mogą być znane na przełomie grudnia i stycznia.
2) Prezes Lotosu Mateusz Bonca jest spokojny o możliwość realizacji zapisanego w strategii celu średniorocznej EBITDA LIFO w wysokości około 4 mld zł. Podtrzymuje, że w czwartym kwartale 2019 roku będzie już widoczny wpływ projektu EFRA na wyniki grupy.
3) Jednym z celów Lotosu na 2020 roku jest przełamanie spadkowego trendu w wydobyciu węglowodorów – poinformował prezes Mateusz Bonca na konferencji podsumowującej wyniki Lotosu za trzy kwartały 2019 roku.

MBANK 1) mBank ocenia, że trudno obecnie przewidzieć jaki będzie wpływ orzeczenia TSUE na orzecznictwo polskich sądów, podniósł jednak poziom rezerw związanych z klauzulami indeksacyjnymi w umowach kredytowych w CHF do 132,2 mln zł z 66,1 mln zł pod koniec czerwca 2019 roku – podał bank w raporcie.
2) Zysk netto grupy mBanku przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej w trzecim kwartale 2019 roku wzrósł do 353,9 mln zł z 291,1 mln zł rok wcześniej – poinformował bank w raporcie. Zysk banku okazał się powyżej oczekiwań rynku, który spodziewał się, że wyniesie on 338,9 mln zł. Wynik odsetkowy banku w III kwartale wyniósł 1.064,2 mln zł i był 3 proc. powyżej oczekiwań analityków, którzy liczyli, że wyniesie on 1.032,1 mln zł. Wynik z prowizji wyniósł 248,5 mln zł i był 5,6 proc. powyżej szacunków rynku, który spodziewał się 235,4 mln zł. Odpisy, liczone jako utrata wartości oraz zmiana wartości godziwej kredytów i pożyczek wyniosły 249,4 mln zł. Rynek spodziewał się 5 proc. niższych odpisów na poziomie 237,2 mln zł. W trzecim kwartale 2019 roku grupa utworzyła rezerwę na potencjalne koszty związane orzeczeniem TSUE dotyczącym uprawnienia konsumenta do obniżki kosztu kredytu w przypadku przedterminowej spłaty w wysokości 15,2 mln zł.

MANGATA Mangata Holding przewiduje, że nie zrealizuje prognozy 731 mln zł przychodów w 2019 roku, ale podtrzymuje prognozy 99 mln zł EBITDA i 52 mln zł zysku netto – podała spółka w raporcie kwartalnym.
MOL Węgierski koncern paliwowy MOL po wynikach trzeciego kwartału podniósł całoroczną prognozę oczyszczonej CCS EBITDA do około 2,4 mld USD z około 2,3 mld USD prognozowanych wcześniej – poinformowała spółka w komunikacie prasowym.

MLSYSTEM ML System zawarł z firmą Servitech umowę o wartości 26,7 mln zł netto na dostawę, rozładunek, montaż i uruchomienie linii do wytwarzania niskowymiarowych struktur półprzewodnikowych w nowej fabryce Quantum Glass, której budowa zakończy się w listopadzie – podała spółka w komunikacie prasowym. Rozpoczęcie sprzedaży produktów opartych na ultracienkim szkle planowane jest w pierwszym kwartale 2020 r.

OPONEO Oponeo. pl, internetowy dystrybutor opon i felg, sprzedał spółce Wirtualna Polska Media 5 mln akcji Autocentrum. pl, stanowiących 100 proc. kapitału zakładowego. Cena sprzedaży wyniosła 9,35 mln zł – podało Oponeo w komunikacie.

PANOVA Polskie Koleje Państwowe wezwały spółkę P.A. Nova do zapłaty 6,7 mln zł tytułem roszczeń związanych z umową na rewitalizację budynku dworca kolejowego w Sosnowcu – podała spółka w komunikacie.

PGE Szacunkowa EBITDA grupy PGE w trzecim kwartale 2019 r. wyniosła 1.677 mln zł, a skonsolidowany zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 471 mln zł – wynika z wyliczeń PAP Biznes na podstawie komunikatu grupy. Konsensus PAP Biznes zakładał wynik EBITDA na poziomie1.624 mln zł oraz zysk netto j.d. na poziomie 443 mln zł.

SANTANDER 1) Zysk netto należny akcjonariuszom Santander Bank Polska w trzecim kwartale 2019 roku wzrósł do 625,7 mln zł z 506 mln zł rok wcześniej – poinformował bank w komunikacie. Zysk banku okazał się lekko powyżej oczekiwań analityków, którzy spodziewali się, że wyniesie on 611 mln zł.
2) Santander Bank Polska podtrzymuje plan wzrostu zyskowności banku w ujęciu rok do roku – poinformował prezes banku Michał Gajewski.
3) Santander Bank Polska skupia się na rozwoju organicznym, obecnie nie rozważa zakupu mBanku – poinformował prezes banku Michał Gajewski.
4) Santander Bank Polska spodziewa się, że w IV kwartale zawiąże rezerwę na zwrot opłat za kredyty konsumpcyjne spłacone przed terminem w wysokości 100-150 mln zł – poinformował Michał Gajewski, prezes banku.
5) Santander Bank Polska szacuje ubytek wyniku odsetkowego w IV kwartale po wyroku TSUE dotyczącym kredytów konsumpcyjnych na około 20 mln zł w Santander Banku Polska i 40-50 mln zł w Santander Consumer Banku – poinformował Maciej Reluga członek zarządu banku.
6) Santander Bank Polska ocenia, że skutki wyroków sądowych po orzeczeniu TSUE dotyczącego kredytów frankowych będą rozłożone w czasie – poinformował Michał Gajewski, prezes banku.

TAURON Tauron szacuje zysk netto w trzecim kwartale 2019 roku na 188 mln zł, EBITDA za ten okres wyniosła 808 mln zł – poinformowała spółka w komunikacie. Analitycy ankietowani przez PAP Biznes oczekiwali wyniku EBITDA na poziomie 755,5 mln zł, a zysku netto na poziomie 172 mln zł.
TORPOL Torpol szacuje, że odnotował w okresie styczeń-wrzesień 2019 roku 22,1 mln zł skonsolidowanego zysku netto wobec 4,7 mln zł rok wcześniej – podała spółka w komunikacie. Według wyliczeń PAP Biznes, w samym trzecim kwartale zysk netto grupy wyniósł 12 mln zł wobec 10,6 mln zł przed rokiem.

Biuro Maklerskie Alior Bank

Reklama

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.