Komentarz walutowy – wraca mocny dolar?

Ostatnio nie ma tygodnia bez podwyżki stóp procentowych. Dziś podniósł je bank centralny Australii, ale nie wystarczyło to na długo – dolar australijski ostatecznie stracił na wartości. Czy po krótkiej korekcie wraca silny dolar?

Decyzja RBA jest o tyle dobrym przykładem, że Bank podniósł stopy mocniej niż oczekiwano. Jeszcze niedawno RBA nie widział potrzeby podnoszenia stóp z rekordowo niskich poziomów, tymczasem teraz dołącza do poszerzającego się grona banków reagujących z opóźnieniem nam „zaskoczenie inflacyjne”. Ponieważ wyższe stopy generalnie sprzyjają kursom walut, AUD zyskał dość istotnie zaraz po decyzji, ale zwyżka ta została dość szybko rozmieniona. Dlaczego? Dolar australijski jest walutą bardzo cykliczną, radzącą sobie dobrze przy rosnących cenach akcji i metali przemysłowych. Tymczasem rynek zakłada, że rosnące zbyt późno globalnie stopy procentowe nie przyniosą w tym zakresie nic dobrego. Owszem, część surowców nadal drożeje (m.in. ropa i gaz), ale koniunktura na rynku metali przemysłowych nie jest już tak dobra.

Podobny schemat widać w notowaniach EURUSD. Choć EBC ma w czwartek ogłosić zamiar podniesienia stóp procentowych, inwestorzy nie mają pewności, że to wyjdzie notowaniom euro na zdrowie. Dane z niemieckiej gospodarki są bardzo zmienne, ale ostatnie publikacje dotyczące sprzedaży detalicznej oraz zamówień w przemyśle nie są optymistyczne. Przy braku perspektyw na spadki cen energii rysuje się nieciekawy scenariusz kombinacji szoku podażowego i zacieśnienia pieniężnego.

Na wykresie pary EURUSD widać próbę wybicie dołem z klina, który obejmował korektę notowań pary od 1,0350 do niemal 1,0790. Jeśli EBC nie zaskoczy (podwyżką stóp „już” w czerwcu) a piątkowe dane o inflacji w USA pokażą utrzymującą się presję, jest duża szansa, że zobaczymy tu powrót do trendu spadkowego, co będzie niekorzystne dla złotego w zasadzie niezależnie od jutrzejszej decyzji RPP. O 9:00 euro kosztuje 4,5931 złotego, dolar 4,2974 złotego, frank 4,4137 złotego, zaś funt 5,3608 złotego.

dr Przemysław Kwiecień CFA
Główny Ekonomista XTB
przemyslaw.kwiecien@xtb.pl

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. XTB S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.