Komentarz walutowy – kolejna podwyżka stóp

foto: NBP

Rynki w tym tygodniu pokazują na razie niezdecydowanie, czekając na wydarzenia takie jak posiedzenie EBC i przede wszystkim publikację danych o inflacji w USA w piątek. W Polsce jednak tematem numer jeden będzie decyzja RPP.

Rada Polityki Pieniężnej nie ma wyboru – musi podnosić stopy procentowe. Choć stopa referencyjna na poziomie 5,25% jest już obecnie znacznie wyżej niż przed pandemią, przy inflacji blisko 14% mamy do czynienia z bardzo głęboko ujemnymi stopami realnymi. Inflacja cały czas przyspiesza, rynek pracy jest bardzo mocny, podobnie jak konsumpcja. Do tego rozwiązania w polityce fiskalnej sugerują dalsze stymulowanie konsumpcji. Od strony podażowej widać pewne pęknięcia. Już dane o produkcji przemysłowej i budowlano montażowej za kwiecień były słabsze, a maj przyniósł spory spadek indeksu PMI. Ta strona gospodarki już zaczyna pokazywać koszty walki ze wzrostem cen, ale strona popytowa nie pozostawia Radzie żadnego wyboru. Pytanie nie jest „czy”, ale „o ile”. Naszym zdaniem Rada podniesie stopy o 75 punktów bazowych i stopa referencyjna znajdzie się na poziomie 6%, choć dopuszczamy jakikolwiek ruch w przedziale 50-100bp.

Na rynkach globalnych udaje się ostatnio powstrzymać sprzedających pomimo dominacji złych informacji. Wczoraj rynek zdominowały dwie informacje – kolejne cięcie prognoz amerykańskiej sieci sprzedaży Target oraz bardzo słabe dane o zamówieniach w niemieckim przemyśle w kwietniu. Jednak początkowe reakcje udało się wybronić. Warto obserwować poziom $1700 w notowaniach Ethereum. Kryptowaluty były jednym z głównych beneficjentów gigantycznej nadpłynności rynków w 2021, a teraz są ofiarami jej spadku. Ethereum broni na razie wspomnianego poziomu (wykazując silną korelację z indeksem Nasdaq), jednak jego złamanie może doprowadzić do większej wyprzedaży. Dla rynków globalnych kluczowym punktem tygodnia będą dane o majowej inflacji w USA, które poznamy dopiero w piątek (14:30).

Dziś poznaliśmy już dane o produkcji w Niemczech za kwiecień i choć były one słabsze od oczekiwań (+0,7% m/m, -5,4% r/r), nie były tak słabe jak dane o zamówieniach. O 8:40 euro kosztuje 4,5797 złotego, dolar 4,2841 złotego, frank 4,3959 złotego, zaś funt 5,3856 złotego.

dr Przemysław Kwiecień CFA
Główny Ekonomista XTB
przemyslaw.kwiecien@xtb.pl

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. XTB S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.