Komentarz surowcowy – ropa naftowa, złoto

foto: pexels

ROPA NAFTOWA

 

Popyt na ropę w Chinach może spaść po raz pierwszy od 20 lat.       

 

Notowaniom ropy naftowej udało się wypracować korektę wzrostową pod koniec minionego tygodnia, jednak i tak nie była ona wystarczająco dynamiczna, by udało się zakończyć cały tydzień na plusie. Zamiast tego, na rynku ropy naftowej nadal mamy do czynienia z wyraźnym średnioterminowym trendem spadkowym.

 

Dzisiaj rano notowania ropy naftowej tkwią w wąskiej konsolidacji w okolicach piątkowego zamknięcia. Na razie jednak nastroje na rynku tego surowca sprzyjają kontynuacji zniżek. Na pierwszy plan wysuwają się coraz liczniejsze prognozy zakładające, że popyt na ropę naftową i paliwa w Chinach może w tym roku spaść po raz pierwszy od dwudziestu lat.

 

Analitycy z Energy Aspects podali bowiem szacunki, zakładające, że popyt na benzynę, diesel oraz paliwo lotnicze w Chinach w tym roku może spaść o 380 tys. baryłek dziennie do poziomu średnio 8,09 mln baryłek dziennie. Jeśli te prognozy by się spełniły, to byłaby to pierwsza zniżka od 2002 r. Dla porównania, w 2021 r. wzrost popytu wyniósł 450 tys. baryłek dziennie, czyli 5,6% rdr.

 

 

Powyższe wyliczenia wydają się mieć uzasadnienie, bowiem dotychczasowe miesiące na rynku chińskim były trudne pod kątem popytu na ropę i paliwa. W pierwszej połowie roku najpoważniejszym problemem chińskiej gospodarki były restrykcje pandemiczne w kluczowych metropoliach (Szanghaj, Pekin) – a na uwagę zasługuje fakt, że ograniczenia związane z koronawirusem nadal powracają w różnych rejonach tego kraju. Jak dotychczas, w okresie styczeń-sierpień 2022, import ropy naftowej do Chin łącznie zniżkował o 4,7% rdr, co jest pierwszą zniżką w analogicznym okresie od 2004 r.

 

Nie ulega wątpliwości, że kluczowym czynnikiem, który będzie decydował o sytuacji na rynku ropy naftowej, będzie sytuacja w światowej gospodarce. Kłopoty w Chinach – jednej z największych gospodarek świata – dokładają się tylko do wszechobecnych już oczekiwań dotkliwej recesji.

 

ZŁOTO

 

Inflacja CPI w USA w centrum uwagi na rynku złota.

 

Odreagowanie spadkowe amerykańskiego dolara w ostatnich dniach otworzyło notowaniom metali szlachetnych drogę do odbicia notowań w górę. Złoto jednak póki co wypracowuje niewielkie zwyżki, co świadczy o utrzymywaniu się negatywnego sentymentu inwestorów na tym rynku.

 

Dzisiaj na rynku złota obserwujemy delikatne zwyżki, a cena kruszcu oscyluje w okolicach 1735 USD za uncję. Uwaga inwestorów skupia się jednak już nie na sytuacji dziś, lecz na prognozach jutrzejszego odczytu inflacji CPI w Stanach Zjednoczonych. Dane dotyczące amerykańskiej inflacji rozgrzewają inwestorów ze względu na ich duży wpływ na działania Rezerwy Federalnej – im wyższy odczyt inflacji, tym większe prawdopodobieństwo, że Fed będzie nadal agresywnie podnosił stopy procentowe, by stłumić wzrost cen.

 

Niemniej, oczekiwania rynkowe zakładają, że odczyt inflacji zanotuje już drugi miesięczny spadek w ujęciu rdr. Po czerwcowym 9,1% rdr i lipcowym 8,5% rdr, obecnie oczekiwany jest odczyt na poziomie 8,1% rdr. O ile niższa inflacja mogłaby faktycznie przynieść dalszą odwilż na rynku dolara, to istotne będzie to, jak do tego odczytu podejdą przedstawiciele Fed – ponieważ nie ulega wątpliwości, że odczyt na poziomie wyższym niż 8% rdr nadal jest relatywnie wysoki na przestrzeni ostatnich dekad w USA.

 

Nota prawna:

 

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 73% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

 

Prezentowany komentarz został przygotowany w Wydziale Analiz Rynkowych Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie (DM BOŚ) tylko i wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi rekomendacji w rozumieniu „Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów” lub jakiejkolwiek porady, w tym w szczególności porady inwestycyjnej w zakresie doradztwa inwestycyjnego, o którym mowa w art. 76 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2017, poz. 1768 z póź. zm.), dalej: „Ustawa”, porady prawnej lub podatkowej, ani też nie jest wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji inwestora. Inwestor wykorzystuje informacje zawarte w niniejszym komentarzu na własne ryzyko i odpowiedzialność. Niniejszy komentarz jest publikacją handlową w rozumieniu przepisów „Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy”.

 

Przedstawiony komentarz jest wyłącznie wyrazem wiedzy i poglądów autora według stanu na dzień sporządzenia. Przy sporządzaniu komentarza DM BOŚ działał z należytą starannością oraz rzetelnością. DM BOŚ, jego organy zarządcze, organy nadzorcze, i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta lub innego inwestora podjęte na podstawie niniejszego komentarza ani za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych, skutki finansowe i niefinansowe powstałe w wyniku wykorzystania niniejszego komentarza lub zawartych w nim informacji. Niniejszy komentarz został sporządzony w celu udostępnienia klientom DM BOŚ, a także może być udostępniany innym osobom zainteresowanym w celu promocji usług świadczonych przez DM BOŚ. Niniejszy dokument nie stanowi podstawy do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub powstania jakiegokolwiek zobowiązania po stronie DM BOŚ. W przypadku klientów DM BOŚ, którzy zawarli Umowę o Opracowania, o której mowa w Regulaminie doradztwa inwestycyjnego i sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych oraz instrumentów bazowych instrumentów pochodnych (Regulamin), niniejszy raport stanowi Opracowanie w rozumieniu Regulaminu. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej bossa.pl w dziale Dokumenty.

 

DM BOŚ jest firmą inwestycyjną w rozumieniu Ustawy. Nadzór nad DM BOŚ sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.

 

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.