Komentarz surowcowy DM BOŚ – ropa naftowa, złoto

foto: pexels

ROPA NAFTOWA

 

OPEC+ przestanie podwyższać limity produkcji ropy naftowej?

 

Notowania ropy naftowej – mimo wielu momentów przeplatania się siły kupujących i sprzedających – znajdują się na drodze do wypracowania relatywnie neutralnego tygodnia. Cena ropy WTI w USA utknęła w ostatnich dniach przez większość czasu w rejonie 95-98 USD za baryłkę, z kolei notowania ropy Brent w tym tygodniu naruszyły wsparcie na poziomie 100 USD za baryłkę, jednak zdołały powrócić do poziomów trzycyfrowych.

 

Ogólnie, nastroje inwestorów na rynku ropy naftowej nadal plączą się pomiędzy obawami o spowolnienie gospodarcze na świecie i spadek popytu ropy – a wyzwaniem w postaci problemów z dostawami ropy naftowej do niektórych państw świata (z Europą na czele) na skutek sankcji, narzuconych na Rosję po wybuchu wojny w Ukrainie.

 

Tymczasem uwaga inwestorów na rynku ropy naftowej w nadchodzących dniach na nowo przerzuci się na OPEC. Już 3 sierpnia przedstawiciele państw rozszerzonego kartelu OPEC+ spotkają się, aby podjąć decyzję na temat limitów produkcji ropy naftowej we wrześniu. Będzie to decyzja o tyle szczególna, że OPEC+ nie ma już praktycznie żadnych zobowiązań do dalszej podwyżki wydobycia tego surowca.

 

Państwa OPEC, wraz z kilkoma innymi krajami spoza kartelu, w 2020 roku zdecydowały się na ogromne cięcia produkcji ropy naftowej w celu próby ustabilizowania rynku tego surowca po uderzeniu pandemii. Niemniej, późniejsze dwa lata były okresem stopniowego powrotu do większej produkcji (oczywiście przy dopasowywaniu limitów do zmieniającej sytuacji rynkowej). Przez ostatni niemal rok te zwyżki były bardzo systematyczne – a tym samym, w sierpniu br. OPEC+ oficjalnie zakończy proces wychodzenia z cięć produkcji.

 

To oznacza, że od września OPEC+ nie ma żadnego określonego planu ani zobowiązań. To najprawdopodobniej przełoży się na brak zmian w wysokości limitów produkcji ropy albo ewentualnie na symboliczną podwyżkę limitów – te scenariusze są sugerowane w pierwszych wypowiedziach przedstawicieli państw OPEC+. Oczywiście taki rozwój wydarzeń nie jest na rękę Stanom Zjednoczonym, które uwalniają coraz więcej ropy z rezerw w celu wywierania presji na niższe ceny – i w ostatnich miesiącach wielokrotnie naciskały państwa OPEC, by również zwiększały produkcję.

 

ZŁOTO

 

Silne zakończenie słabego miesiąca na złocie.

 

Notowania złota rozpoczęły bieżący tydzień spokojnie, jednak już od środy cena tego kruszcu dynamicznie rośnie. Ten scenariusz nie jest dużym zaskoczeniem, bowiem ostatnie dni na rynku złota kręciły się wokół środowej decyzji Fed ws. stóp procentowych w USA.

 

Mimo kolejnej podwyżki stóp przez Fed i zapowiedzi jastrzębiego podejścia do polityki monetarnej w kolejnych miesiącach, inwestorzy retorykę Fed odebrali jako bardziej ostrożną od oczekiwań – co wywarło presję spadkową na notowania amerykańskiego dolara oraz wsparło notowania złota. Kropką nad „i” okazały się czwartkowe dane pokazujące ujemną dynamikę PKB w USA, które tym bardziej wskazały na możliwy scenariusz większej zachowawczości Rezerwy Federalnej w kwestii podwyżek stóp procentowych w kolejnych miesiącach.

 

Te informacje pozytywnie wpłynęły na złoto, które notuje największy przebłysk optymizmu od połowy maja br. Niemniej, nie zmienia to faktu, że nawet mimo wzrostowej końcówki, cały lipiec na rynku złota najprawdopodobniej zakończy się na minusie – i będzie to już czwarty spadkowy miesiąc z rzędu.

 

Nota prawna:

 

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 73% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

 

Prezentowany komentarz został przygotowany w Wydziale Analiz Rynkowych Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie (DM BOŚ) tylko i wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi rekomendacji w rozumieniu „Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów” lub jakiejkolwiek porady, w tym w szczególności porady inwestycyjnej w zakresie doradztwa inwestycyjnego, o którym mowa w art. 76 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2017, poz. 1768 z póź. zm.), dalej: „Ustawa”, porady prawnej lub podatkowej, ani też nie jest wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji inwestora. Inwestor wykorzystuje informacje zawarte w niniejszym komentarzu na własne ryzyko i odpowiedzialność. Niniejszy komentarz jest publikacją handlową w rozumieniu przepisów „Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy”.

 

Przedstawiony komentarz jest wyłącznie wyrazem wiedzy i poglądów autora według stanu na dzień sporządzenia. Przy sporządzaniu komentarza DM BOŚ działał z należytą starannością oraz rzetelnością. DM BOŚ, jego organy zarządcze, organy nadzorcze, i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta lub innego inwestora podjęte na podstawie niniejszego komentarza ani za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych, skutki finansowe i niefinansowe powstałe w wyniku wykorzystania niniejszego komentarza lub zawartych w nim informacji. Niniejszy komentarz został sporządzony w celu udostępnienia klientom DM BOŚ, a także może być udostępniany innym osobom zainteresowanym w celu promocji usług świadczonych przez DM BOŚ. Niniejszy dokument nie stanowi podstawy do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub powstania jakiegokolwiek zobowiązania po stronie DM BOŚ. W przypadku klientów DM BOŚ, którzy zawarli Umowę o Opracowania, o której mowa w Regulaminie doradztwa inwestycyjnego i sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych oraz instrumentów bazowych instrumentów pochodnych (Regulamin), niniejszy raport stanowi Opracowanie w rozumieniu Regulaminu. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej bossa.pl w dziale Dokumenty.

 

DM BOŚ jest firmą inwestycyjną w rozumieniu Ustawy. Nadzór nad DM BOŚ sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.

 

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.