Komentarz giełdowy: Wall Street chce wierzyć w spadającą inflację

foto: flickr

W czasie dzisiejszej sesji indeksy okazują słabość przed kluczowymi wydarzeniami, które czekają inwestorów w drugiej części tygodnia. S&P500 pogłębiło ruch spadkowy z ostatnich dni, NASDAQ utrzymuje się w okolicy rocznych minimów. Inwestorzy obawiają się wpływu restrykcyjnego zacieśniania na słabnącą gospodarkę jednak nie złożyli broni, popyt wrócił na rynek po fatalnym otwarciu i próbuje odwrócić losy sesji. Istotny czynnik ryzyka wciąż stanowi geopolityka, relacje USA z Arabią Saudyjską uległy ochłodzeniu po decyzji OPEC+, po której amerykański Kongres może zacząć rozważać sankcje.

Po informacjach odnośnie kolejnych restrykcji w eksporcie zaawansowanych technologii, w tym półprzewodników do Chin, światową prasę obiegła informacja o kryzysie dyplomatycznym między Stanami Zjednoczonymi a OPEC+, któremu de facto 'przewodzi’ Arabia Saudyjska. Senator Robert Mendez wezwał do sankcji na eksport broni dla Saudów, a Joe Biden wskazał, że jest gotowy współpracować z Kongresem w zakresie zmian w relacjach z Arabią Saudyjską. Według senatora Richarda Durbina decyzja o cięciu produkcji ropy przez Saudów oznacza dla obu krajów koniec partnerskich relacji i spotka się z reakcją Waszyngtonu. Zdaniem senatora Mendeza decyzja OPEC+ pośrednio wsparła Władimira Putina i Rosję, która czerpie zyski ze sprzedaży ropy. Rosnące ceny ropy oznaczają też wewnętrzny problem USA związany z pro inflacyjnym wzrostem cen paliw, który Demokratom tym bardziej nie jest na rękę przed zbliżającymi się wyborami midterms. Akcje paliwowych gigantów, Chevron i ExxonMobil próbują wrócić do wzrostów.

Od wczoraj Kreml systematycznie komunikuje gotowość do dyplomatycznych rozmów jednocześnie zaznaczając, że kryzys w relacjach pogłębiać będzie rosnące zaangażowanie USA w pomoc dla Ukrainy. Wydaje się, że obecnie nie ma innego scenariusza niż zdecydowane wsparcie Białego Domu i NATO dla odnoszącej sukcesy armii ukraińskiej, co z resztą nieustannie komunikuje Zachód zatem konflikt będzie się wydłużał. Prezydent Zełeński wskazał, że bezpośrednie rozmowy z Putinem nie wchodzą w grę, co podkreśla determinację Ukrainy oraz wystawia na próbę kosztowną i bestialską strategię Rosji, polegającą na bombardowaniu cywilnych obiektów oraz krytycznej infrastruktury. W czwartek Putin spotka się z prezydentem Erdoganem w Astanie by dyskutować na temat Ukrainy i stosunków dwustronnych, jednak wojenny impas wydaje się obecnie na Ukrainie scenariuszem bazowym.

Według prognozy Międzynarodowego Funduszu Walutowego inflacja globalna osiągnie szczyt 9,5% w III kwartale roku i spowolni do 4,7% w IV kwartale 2023 roku, jednocześnie analitycy funduszu obniżyli prognozowany globalny wzrost z lipcowych 2,9% do 2,7% z powodu na rosnące koszty energii, podwyżki stóp procentowych. Analitycy zwrócili też uwagę na zwalniającą gospodarkę Chin, której spowolnienie może rozlać się na światowy rynek; perspektywa rocznego wzrostu została obniżona do 3,7% wobec 8,1% w 2021 roku. Dzisiejsze badanie nowojorskiego Fedu wskazało na spadające w USA oczekiwania inflacyjne co może być interpretowane pozytywnie jako zaprzeczenie 'zakotwiczeniu’ wysokich oczekiwań, które mogłyby stać się przyczyną trwale wysokiej inflacji i znacznych szkód restrykcyjnej polityki monetarnej Rezerwy Federalnej. Z drugiej strony jednak oczekiwania długoterminowe delikatnie wzrosły. Na giełdzie amerykańskiej potężnie tracą akcje Lyft i Ubera. Spadają też akcje największych banków JP Morgan, Wells Fargo i Bank of America oraz funduszy inwestycyjnych BlackRock i Blackstone,  co rodzi obawy wokół zbliżających się raportów kwartalnych z amerykańskiego sektora finansowego. Po ogłoszeniu partnerstwa z Google zyskują z kolei walory kryptowalutowej giełdy Coinbase. Na polskiej giełdzie wzrósł dziś kurs akcji producenta mikrosatelitów, Creotech Instruments. Spółka planuje rozszerzyć działalność na rynek w USA i współpracę z NASA.

S&P500 traci dziś 0,2%, lepiej radzi sobie Dow Jones który rośnie o 0,6%. Wciąż słabo wygląda NASDAQ w którym dominują spółki technologiczne. Indeks notowany jest w okolicach 10 850 punktów, nurkuje o 0,65% i znajduje się blisko 35% poniżej szczytów z jesieni 2021 roku. O 1,19% osunął się dziś niemiecki DAX, relatywnie dobrze na tle głównych indeksów radził dziś sobie wyprzedawany w ostatnim czasie WIG20, który stracił 'tylko’ 0,19%. Druga część tygodnia może przynieść wyższą zmienność z uwagi na środowy protokół z posiedzenia FOMC, czwartkowy odczyt inflacji CPI oraz początek sezonu wyników na Wall Street, który otworzy kwartalny raport funduszu BlackRock.

Eryk Szmyd Analityk rynków finansowych XTB

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. XTB S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej, ani za potencjalnie poniesione szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego, czy też pośredniego wykorzystania powyższych informacji.. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości. Należy pamiętać, że informacje i badania oparte o historyczne dane lub wyniki nie gwarantują zysków w przyszłości.

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.