Jak zadbać o prawa pracownicze cudzoziemców w Polsce?

foto: Sarah Pflug

By zmniejszać nierówności na rynku pracy i zapewnić osobom cudzoziemskim godne zatrudnienie, trzeba angażować i edukować pracodawców. Takie podejście rekomenduje Federacja Przedsiębiorców Polskich (FPP) – zachęcając instytucje publiczne do wspierania pracodawców i zapobiegania sytuacjom, które w złym świetle stawiają polskich przedsiębiorców. Często stwarzają oni bowiem złe warunki pracy dla cudzoziemców – ze względu na brak edukacji i wsparcia ze strony instytucji, które nie dostarczają im wiedzy o prawidłowym procesie zatrudniania takich pracowników. Sami pracownicy cudzoziemscy także nie mają świadomości tego, jakie prawa im przysługują. Często brakuje im wiedzy, by zawalczyć o lepszą stawkę i wymóc na pracodawcy godną umowę.

 

– Ważne jest edukowanie pracodawców, aby nie popełniali błędów i nie dokonywali nadużyć w zakresie tworzenia miejsc pracy. Pracodawcy często nie mają wiedzy i świadomości, jakie obowiązki na nich ciążą. Zwłaszcza właściciele mniejszych firm i mikroprzedsiębiorcy – którzy niekoniecznie są w pełni świadomi, jakie prawa pracownicze przysługują pracownikom cudzoziemskim – powiedziała serwisowi eNewsroom Grażyna Spytek-Bandurska, ekspertka prawa pracy w Federacji Przedsiębiorców Polskich (FPP). – Pracownicy emigranccy i cudzoziemcy są taką samą grupą, jak polscy pracownicy i powinni być równo traktowani w zatrudnieniu. Wciąż jednak widzimy przypadki tworzenia niewłaściwych warunków pracy, zatrudniania w szarej strefie, nadużywania faktu, że pracownicy cudzoziemscy godzą się na gorsze warunki i nie mają świadomości swoich praw. Dlatego ważne jest budowanie dialogu społecznego i włączanie pracodawców we współpracę z administracją publiczną oraz stroną związkową – aby wspólnie wypracowywać dobre standardy i upowszechniać praktyki. Żeby ta godna praca była cudzoziemcom w Polsce zapewniana – wyjaśnia Spytek-Bandurska.

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.