Jak uzyskać dofinansowanie na własny biznes?

Planujesz założyć własny biznes? Potrzebujesz kapitału na start? Być może rozwiązaniem będzie dofinansowanie z urzędu pracy. Sprawdź, kto może się o nie ubiegać, ile wynosi i na co możesz je przeznaczyć. 

Dla kogo dotacja z PUP?

Jeśli jesteś osobą bezrobotną, absolwentem KIS lub CIS lub opiekunem osoby z niepełnosprawnościami, to możesz ubiegać się o dofinansowanie z urzędu pracy. 

Poza samą rejestracją w urzędzie, musisz spełniać jeszcze określone zasady. Warunki uzyskania dotacji zawsze opisane są w regulaminie. 

Sprawdź, jakie warunki musisz spełniać:

  • W ciągu ostatnich 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku nie posiadałeś wpisu do CEIDG, 
  • Nie odmówiłeś bez uzasadnionej przyczyny udziału w stażu, szkoleniu lub innej formie pomocy oferowanej przez urząd pracy,
  • W ciągu ostatnich 2 lat nie byłeś karana za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, 
  • Nie przerwałeś z własnej winy stażu, szkolenia lub innej formy aktywizacji zawodowej, 
  • Jeśli wcześniej prowadziłeś firmę, to nie posiadasz z tego tytułu zaległości wobec ZUS-u i urzędu skarbowego,
  • Nie złożyłeś wniosku o dofinansowanie do innego starosty. 

O jaką kwotę można się ubiegać?

Co do zasady, zgodnie z obowiązującymi przepisami maksymalny poziom dotacji z urzędu pracy nie może przekroczyć 6-krotności średniego wynagrodzenia. Obecnie jest to ok. 38 tys. zł. 

Pamiętaj jednak, że każdy urząd pracy może dowolnie określić wysokość dofinansowania. W zdecydowanej większości przypadków jest on niższy niż ten ustawowy. Z reguły dotacje mieszczą się w granicach 20-30 tys. zł. 

Co można kupić w ramach dotacji z urzędu pracy?

Każdy urząd pracy ma własną listę wydatków, które możesz zrealizować w ramach otrzymanej kwoty. Najczęściej dotację możesz przeznaczyć na zakup środków trwałych, oprogramowania, materiałów i usług reklamowych, materiałów i towarów, adaptację lokalu oraz konsultacje i doradztwo prawne. 

Planując listę zakupów warto sprawdzić to, czego nie sfinansujesz z dotacji. Najczęściej jest to zakup kursów i szkoleń, nieruchomości, kasy fiskalnej. Dotacji nie możesz przeznaczyć również na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia firmy (opłaty czynszu, ZUS-u) oraz kosztów transportu/wysyłki zakupionych z dofinasowania środków. 

Ponadto zweryfikuj, czy w Twoim urzędzie nie wprowadzono progów procentowych pomiędzy poszczególnymi kategoriami wydatków. Wówczas np. na sprzęt będziesz musiał przeznaczyć min. 50% dotacji, na reklamę nie więcej niż 20%, a na materiały maksymalnie 30% dofinansowania. 

Pamiętaj, że każdy zakup musi być uzasadniony, czyli niezbędny do tego, abyś mógł uruchomić swoją przyszłą firmę i efektywny ekonomicznie. 

Jak uzyskać dofinansowanie?

Jeśli chcesz uzyskać dotację z PUP, to w pierwszej kolejności zarejestruj się w urzędzie pracy. Następnie sprawdź, czy urząd przyjmuje wnioski o dofinansowanie. Jeśli tak, to opracuj dobry wniosek. Szczegółowo opisz swoje doświadczenie, posiadane kwalifikacje i motywację do uruchomienia firmy. Scharakteryzuj swój pomysł na biznes. Opisz, czym będziesz się zajmował, kto będzie Twoim klientem, jak będziesz się reklamować. Wskaż rynek, na którym masz zamiar działać, opisz swoich potencjalnych konkurentów i przygotuj prawidłową analizę finansową. 

Zgromadź też wymagane załączniki i dołącz je do wniosku (np. dokument potwierdzający posiadanie lokalu, kserokopie certyfikatów ukończonych szkoleń czy deklaracje o współpracy z przyszłymi klientami). Wybierz również formę zabezpieczenia dofinansowania.

Urząd oceni Twój wniosek w ciągu 30 dni. Jeśli uzyskasz pozytywną odpowiedź, podpisujesz umowę o dotację, wnosisz zabezpieczenie i czekasz na przelew środków. 

Po wpływie dotacji na Twoje konto, możesz zarejestrować działalność. Następnie masz konkretny czas na wydatkowanie i rozliczenie przyznanych środków. Firmę prowadzisz minimum 12 miesięcy. W tym czasie możesz spodziewać się kontroli ze strony urzędu pracy. 

Podsumowanie

Dotacja z urzędu pracy może być szybkim i dość dużym zastrzykiem kapitału na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej. Aby ją uzyskać, zarejestruj się w urzędzie, opracuj wniosek, przygotuj wszystkie wymagane załączniki i wybierz formę zabezpieczenia. Jeśli wszystko przebiegnie pomyślnie, możesz otrzymać nawet 38 tys. zł.

Michał Jezierski

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.