Jak szybciej zakończyć postępowanie upadłościowe?

foto: sitebuilderreport.com

W zeszłym roku znacznie uproszczono zasady upadłości konsumenckiej. Jednak procedura sądowa zajmuje wciąż dużo czasu – nawet 6 miesięcy lub dłużej. Zwłaszcza jeśli dłużnik posiada jakiś majątek. Okazuje się, że jest w polskim prawie mało znana opcja, która pozwala dłużnikom dużo szybciej zakończyć postępowanie upadłościowe.

 

Mowa o „przygotowanej likwidacji” (tzw. pre-pack) dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Instytucja pre-pack’u znana jest w polskim prawie od 5 lat. – Na początku dotyczyła w zasadzie tylko firm, które miały poważne problemy finansowe. W dużym skrócie, dzięki „przygotowanej likwidacji” przedsiębiorstwa mogły szybciej zakończyć postępowanie upadłościowe i w pełni zaspokoić swoich wierzycieli. Wystarczyło, że dłużnik wskazał sądowi nabywcę majątku zadłużonej firmy. – wyjaśnia Szymon Mojzesowicz z firmy doradczej Lege Advisors.

 

Niemal identycznie wygląda działanie pre-pack’u konsumenckiego. Obecnie majątek niewypłacalnego konsumenta o znacznej wartości może zostać zbyty na rzecz konkretnego podmiotu. Przeprowadzenie tej procedury wymaga sporządzenia wyceny przez biegłego sądowego oraz znalezienia inwestora, który wykupi dane składniki majątku.

 

–  Z punktu widzenia dłużnika takie rozwiązanie może być atrakcyjne przede wszystkim w wypadku posiadania nieruchomości. Mogłaby ona zostać odkupiona np. przez członka rodziny lub inną bliską osobę, co nie jest pewne w wypadku standardowej procedury likwidacyjnej. – tłumaczy Adam Pasternak z serwisu Upadanie.pl.

 

„Przygotowana likwidacja” jest korzystna także z punktu widzenia osoby kupującej majątek dłużnika. Standardowe nabycie nieruchomości obciążonej hipotecznie, która należy do zadłużonego konsumenta, niesie pewne ryzyka. Dzięki pre-pack’owi nabywca dostaje sądową gwarancję przekazania własności bez obciążeń, unikając procedur przetargowych w klasycznym postępowaniu upadłościowym.

 

Pre-pack w upadłości konsumenckiej nie zyskał dotychczas wielkiej popularności. Wynika to przede wszystkim ze specyfiki postępowań konsumenckich, ale również z braku powszechnej wiedzy na ten temat. Niezależnie od tego każdy konsument posiadający wartościowy majątek powinien przynajmniej rozważyć tę opcję przed złożeniem wniosku o upadłość do sądu.przekonuje Adam Pasternak z serwisu Upadanie.pl.

 

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.