Jak rozkochać pracownika w firmie? 6 wskazówek dla organizacji, które pomogą zwiększyć zaangażowanie personelu

foto: pexels

Aż 43% organizacji zamierza powiększyć swoje zespoły w I kwartale 2022 roku. W dobie rekordowo wysokiego niedoboru talentów przyciągnięcie i utrzymanie pracowników dysponujących odpowiednimi kwalifikacjami nie jest jednak zadaniem łatwym. Wzrastająca liczba ofert pracy we wszystkich sektorach gospodarki wraz z obserwowaną na rynku intensywną rywalizacją o kadry zachęcają pracowników do poszukiwania nowych możliwości zawodowych. Co w tej sytuacji mogą zrobić organizacje? Jakie działania wdrażać, by zatrzymać personel na dłużej i zminimalizować ryzyko rotacji? Ekspertka ds. rozwoju i zarządzania karierą z ManpowerGroup przedstawia kilka dobrych praktyk.

Zgodnie z danymi zawartymi w „Barometrze ManpowerGroup Perspektyw Zatrudnienia”, przedsiębiorcy wykazują obecnie silną chęć powiększania swoich zasobów kadrowych. Jednocześnie aż 8 na 10 z nich odczuwa deficyt wykwalifikowanych pracowników – co potwierdza badanie „Niedobór talentów”. Pozyskanie kompetentnych kandydatów i wdrożenie ich w obowiązki jest procesem czasochłonnym, dlatego też firmom zależy na długofalowej współpracy z zatrudnionymi osobami. W jaki sposób pracodawcy mogą zwiększyć swoją atrakcyjność na rynku i zbudować sprzyjającą kulturę organizacyjną, w której pracownicy będą chcieli pozostać? Agnieszka Krzemień, ekspertka ds. rozwoju i zarządzania karierą z Right Management w ManpowerGroup, wskazuje obszary, nad którymi warto pracować.

Skuteczny onboarding

Pierwsze wrażenie robi się tylko raz. Firma, która chce jak najlepiej zaprezentować się przed nowym członkiem zespołu, powinna zapewnić zarówno profesjonalny proces rekrutacyjny, jak i skuteczne wdrożenie. Osoba, która już na samym początku dobrze pozna strukturę, kulturę oraz wartości organizacji, będzie mogła się w niej szybciej odnaleźć oraz lepiej poczuć. Bardzo ważnym elementem onboardingu jest również przedstawienie pracownikowi jego obowiązków w przejrzysty i usystematyzowany sposób – tak, aby świeżo zatrudniona osoba rozumiała swoje zadania i znała oczekiwania przełożonego. Dzięki tej wiedzy poczuje się ona pewniej i zacznie sprawnie realizować powierzone projekty. Opieka mentora dodatkowo zwiększy poczucie bezpieczeństwa wchodzącej do organizacji osoby.

Słuchanie głosu pracowników

Pandemia COVID-19 znacząco zmieniła potrzeby personelu. Jak wynika z analizy ManpowerGroup, dotyczącej trendów w zatrudnieniu w 2021 roku, w dobie globalnego zagrożenia zdrowotnego pracownicy oczekują od firm elastyczności oraz zaufania, które pozwolą im uzyskać większą samodzielność w działaniu. Dane ManpowerGroup z raportu „Niedobór talentów” wskazują też, że aż 8 na 10 pracowników chciałoby osiągnąć równowagę między życiem zawodowym a prywatnym. Preferencje zatrudnionych osób zmieniły się również w obszarze benefitów pozapłacowych. Najbardziej pożądanymi świadczeniami są obecnie te, które dają personelowi poczucie bezpieczeństwa – między innymi prywatna opieka zdrowotna oraz dodatkowe ubezpieczenie. Pracodawcy, którzy śledzą aktualne trendy w zatrudnieniu, uważnie wsłuchują się w głos pracowników i poznają ich potrzeby, będą w stanie przygotować atrakcyjne oferty, które pozwolą im przyciągnąć nowych kandydatów i sprawić, by zostali oni w organizacji na dłużej.

Wzmacnianie kultury organizacyjnej firmy

Zarówno pracownicy, jak i klienci chcą dziś współpracować z organizacjami, które wyznają podobne do nich wartości. Dlatego też oczekują od firm zajęcia stanowiska w ważnych kwestiach społecznych, dotyczących między innymi ochrony środowiska czy aktywnego wdrażania idei różnorodności oraz integracji w przedsiębiorstwie. Podzielanie wartości organizacji oraz udział w akcjach z obszaru ESG i CSR pozwalają personelowi utożsamić się z firmą i jej kulturą, co sprzyja długofalowej współpracy oraz wzrostowi zaangażowania. Dzięki temu firma staje się dla pracownika organizacją z wyboru. Warto jednak zaznaczyć, że według danych zebranych przez ManpowerGroup, w I półroczu 2022 roku tylko co szóste przedsiębiorstwo w Polsce zamierza wdrażać szkolenia z obszaru różnorodności. Ponad połowa pracodawców w ogóle nie planuje takich działań – co jest dość niepokojącym zjawiskiem.

Przejrzysta i regularna komunikacja

Komunikatywność jest dziś jedną z najbardziej cenionych na rynku pracy kompetencji miękkich. Oczekują jej zarówno pracodawcy, jak i pracownicy. W czasie dynamicznych zmian otoczenia biznesowego personel chce na bieżąco otrzymywać informacje, dotyczące inicjatyw i działań podejmowanych przez firmy. Zatrudnione osoby spodziewają się również wiadomości na temat tego, w jakiej kondycji znajduje się organizacja. Pracownicy, podobnie jak klienci, wymagają dziś od organizacji transparentności. Pomaga ona w budowaniu zaufania do pracodawcy i zwiększa jego wiarygodność na rynku.

Sprawne zarządzanie zespołami

Pandemia postawiła przed organizacjami wyzwania, związane z kierowaniem zespołami rozproszonymi. Nowy styl zarządzania wymaga od menedżerów nabywania oraz nieustannego doskonalenia kompetencji, które pozwolą im skutecznie integrować pracowników, wykonujących zadania w modelu zdalnym lub hybrydowym, a także monitorować postępy w ich pracy przy jednoczesnym zachowaniu swobody działań personelu. Kluczowa w tym procesie jest komunikacja, pozwalająca jasno i precyzyjnie delegować zadania oraz poznawać potrzeby i wyzwania, z jakimi mierzą się zespoły. Ogromne znaczenie ma również profesjonalne przekazywanie konstruktywnej informacji zwrotnej, dotyczącej pracy i osiąganych rezultatów. Rozwinięte umiejętności z obszaru empatycznego kierowania zespołami pozwalają zwiększyć efektywność personelu, co przekłada na budowanie u pracowników poczucia sprawstwa i odpowiedzialności za rezultaty. Takie działania wpływają też na pozytywną atmosferę w pracy, dającą zatrudnionym osobom poczucie bezpieczeństwa i przynależności. Niestety, inwestowanie w regularny rozwój kompetencji liderskich nadal nie jest powszechną praktyką w firmach. Jak wynika z analiz ManpowerGroup, programy rozwojowe dla menedżerów w I półroczu 2022 roku zamierza wdrażać tylko co piąty polski przedsiębiorca.

Nieustanna nauka

Postępująca rewolucja technologiczna oraz dynamiczne zmiany na rynku pracy wymagają szybkiego przyswajania nowych kompetencji, sprzyjających budowaniu konkurencyjności każdego z nas. Rozwój umiejętności przekłada się na zwiększenie poczucia stabilności i atrakcyjności zatrudnienia u pracownika. Personel oczekuje od pracodawców wsparcia w zdobywaniu, poszerzeniu oraz doskonaleniu kolejnych kompetencji. Kursy i szkolenia należą obecnie do grupy najbardziej pożądanych benefitów. Inwestycja w rozwój kadry przyczynia się do wzrostu satysfakcji pracowników, utrzymując jednocześnie ich motywację na wysokim poziomie. Zdobywanie nowych kompetencji otwiera przed pracownikiem dalsze możliwości rozwoju zawodowego wewnątrz organizacji, a to sprawia, że chętniej angażuje się on w długofalową współpracę z daną firmą. Polscy pracodawcy mają tego świadomość – aż 60% z nich kusi kandydatów kursami, szkoleniami i opieką mentorską, umożliwiającą podnoszenie kwalifikacji i budowanie alternatyw rozwoju zawodowego wewnątrz organizacji.
Podsumowując – wdrażanie w organizacji dobrych praktyk ze wszystkich wyżej wymienionych obszarów sprzyja budowaniu marki odpowiedzialnego i przyjaznego pracodawcy, pracodawcy z wyboru. Atrakcyjne dla pracowników rozwiązania pomagają w przyciągnięciu nowego personelu oraz pozytywnie wpływają na retencję zatrudnionych już osób. Pracownicy, którzy zauważają, że firma ma im wiele do zaoferowania w zakresie rozwoju zawodowego, korzystają z tych możliwości i chętniej zostają w organizacji na dłużej. Dzięki odpowiedniej strategii pozyskiwania i zatrzymywania talentów przedsiębiorcy zapewniają sobie dostęp do wykwalifikowanej kadry i w konsekwencji budują swoją przewagę konkurencyjną. Pracownik, którego „rozkochała” w sobie organizacja, jest najlepszym ambasadorem marki, który zachęca innych do dołączania do silnej oraz atrakcyjnej firmy.

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.