GPW: raport rynek akcji

foto: GPW

Pierwsza kwietniowa sesja na krajowym rynku była całkiem udana, biorąc pod uwagę brzemię w postaci poniedziałkowej (pod nieobecność krajowych inwestorów) wyprzedaży na Wall Street oraz wczorajsze umiarkowane spadki na większości głównych rynków europejskich. Popyt skoncentrował się przede wszystkim w obszarze spółek o największej kapitalizacji: WIG20 wzrósł o 1,3%, przy niewielkich zmianach mWIG40 i sWIG80. Na rynku amerykańskim odbicie notowań, główne indeksy wzrosły wczoraj o ponad 1%.

Wtorek przyniósł ponad 1% zwyżki cen miedzi, węgla koksującego i energetycznego, co wspierało notowania spółek surowcowych: KGHM, JSW i BOGDANKI. Dobrą sesję zanotowały także krajowe rafinerie, PKN ORLEN i LOTOS. W ostatnim czasie spadek cen ropy naftowej przybrał mocniej na sile względem cen paliw, co skutkowało poprawą w tym czasie teoretycznych marż rafineryjnych. Z początkiem dnia obserwowane jest jednak niewielkie osłabienie cen diesla co może ostudzić nieco nastroje. Na szerokim rynku blisko 5% wzrost zanotował BUDIMEX – spółka poinformowała w trakcie sesji o rekomendacji zarządu odnośnie wypłaty 17,61 zł dywidendy na akcję – dawałoby to, wg ceny wczorajszego zamknięcia, solidną stopę dywidendy w wys. 8,3%. W 2017 r. spółka wypłaciła 14,99 zł dywidendy na akcję. O rekomendacji zarządu odnośnie wypłaty dywidendy poinformował w trakcie sesji także PKO BP – rekomenduje się wypłatę 0,55 zł dywidendy na akcję, tj. blisko 25% zysku osiągniętego w 2017 r. (co jest spójne z indywidualnym zaleceniem KNF dla banku). Sprzedażowe raporty miesięczne w trakcie sesji opublikowały spółki odzieżowe: BYTOM i CCC. Pierwsza ze spółek pokazała w marcu solidny wzrost sprzedaży, mimo ograniczenia handlu w niedziele i świąt Wielkanocnych, które przypadły w tym roku na przełom marca i kwietnia (+16,7% r/r dla sprzedaży detalicznej za marzec br. vs. +17,9% r/r za cały I kw. br.; o 2,1 p.p. r/r wzrosła w marcu br. marża detaliczna). CCC z kolei zaraportował spadek przychodów ze sprzedaży w marcu 2018 r. o 19,3% r/r (vs. spadek o 3,8% r/r w całym I kw. br.). Po zamknięciu sesji LPP przekazał kwartalny raport sprzedażowy – wg wstępnych danych, przychody ze sprzedaży wzrosły w I kw. br. o 16% r/r (w sklepach porównywalnych przychody w walutach lokalnych wzrosły o 9,2% r/r), zysk brutto ze sprzedaży wzrósł nieco mniej, bo o 14,4% r/r, spółka zanotowała zaś stratę na działalności operacyjnej w wys. 115 mln zł (wobec 109 mln zł straty operacyjnej przed rokiem). W relacji do konsensusu PAP, przychody są lepsze o ponad 4% od konsensusu, zaś strata operacyjna jest o blisko 7% wyższa od rynkowych oczekiwań.

W dzisiejszym kalendarium zwracamy uwagę na szacunkowy odczyt o zmianie zatrudnienia w USA autorstwa agencji ADP (w piątek będą oficjalne dane) oraz zamówieniach w przemyśle i produkty trwałego użytku. W strefie euro zostanie opublikowany raport o lutowej stopie bezrobocia, w Polsce zostanie podany wstępny odczyt o inflacji.

Paweł Szewczyk, Marcin Brendota, BM Alior Bank

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.