Firmy wyhamowują ze zwalnianiem pracowników

W sierpniu wyraźnie spowolniła redukcja etatów. Stabilizuje się liczba zamówień, które trafiają do firm. Przedsiębiorcy bardziej optymistycznie myślą o najbliższych miesiącach.

Indeks PMI dla polskiego przetwórstwa zmniejszył się w sierpniu do 50,6 pkt. wobec 52,8 pkt. w lipcu, kształtując się wyraźnie poniżej oczekiwań rynku (52,9 pkt.). Tym samym indeks już drugi miesiąc z rzędu kształtuje się powyżej granicy 50 pkt. oddzielającej wzrost od spadku aktywności.

Spadek indeksu wynikał z niższych wkładów 4 z 5 jego składowych (dla nowych zamówień, bieżącej produkcji, czasu dostaw oraz zapasów), podczas gdy przeciwny wpływ miał wyższy wkład składowej dla zatrudnienia.

Niższy wkład składowej dla czasu dostaw oznacza skrócenie czasu dostaw, co w obecnych warunkach wskazuje najprawdopodobniej na stopniową odbudowę zerwanych przez pandemię łańcuchów dostaw.

– W strukturze indeksu warto zwrócić uwagę na bardzo istotną informację dotyczącą tendencji na rynku pracy – mówi w rozmowie z MarketNews24 Krystian Jaworski, starszy ekonomista Credit Agricole Bank Polski. – W sierpniu wyraźnie spowolniła redukcja etatów i jest to bardzo dobry sygnał, ponieważ sytuacja na rynku pracy jest jednym z najlepszych barometrów oczekiwań przedsiębiorców, czyli ich oczekiwania są już bardziej optymistyczne.

Zgodnie z raportem PMI, wiele ankietowanych firm stwierdziło, że rozluźnienie obostrzeń społecznych oraz poprawa sytuacji na rynkach zagranicznych wpłynęły na wzrost zamówień. Tymczasem inne firmy zauważyły osłabienie popytu na rynku krajowym. Takie tendencje znalazły odzwierciedlenie w stabilizacji poziomu nowych zamówień ogółem (składowa równa 50,0 pkt.) przy jednoczesnym dalszym wzroście – aczkolwiek wolniejszym niż w lipcu – zamówień eksportowych. Stabilizacja zamówień przyczyniła się do spowolnienia wzrostu bieżącej produkcji w sierpniu, po tym jak w lipcu odnotowano jej najszybsze tempo wzrostu od stycznia 2011 r.

Przeciętna wartość indeksu PMI w okresie lipiec-sierpień (51,7 pkt.) ukształtowała się na wyższym poziomie niż w II kw. (39,9 pkt.). Stanowi to wsparcie dla prognoz zakładających silny wzrost dynamiki PKB pomiędzy II i III kw.

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.