Firma nie musi negocjować z wszystkimi wierzycielami

Do przeprowadzenia skutecznej restrukturyzacji firmy nie trzeba układać się z wszystkimi jej wierzycielami. Przedsiębiorcy z kłopotami mogą wybrać jedynie część zadłużenia (lub największych wierzycieli), które poddadzą postępowaniu. Mowa tutaj o układzie częściowym.

 

Układ częściowy to narzędzie, którego zadaniem jest maksymalne uproszczenie i skrócenie negocjacji z wierzycielami. Nie można jednak przeprowadzić go odrębnie. Jest to część postępowań restrukturyzacyjnych o zatwierdzenie układu i przyspieszonego postępowania układowego.

 

Układ częściowy jest w szczególności wskazany dla przedsiębiorców mających wielu drobnych wierzycieli. Dla nich wystarczający będzie układ z wąskim gronem partnerów biznesowych mających na przykład największe wierzytelności.tłumaczy Szymon Mojzesowicz z firmy doradczej Lege Advisors.

 

W ramach układu częściowego można złożyć propozycje dotyczące zobowiązań, które mają zasadniczy wpływ na dalsze funkcjonowanie przedsiębiorstwa, np. w zakresie finansowania, istotnych umów, czy największych kwotowo. Co ważne, jest możliwość objęcia układem częściowym wierzycieli zabezpieczonych hipotecznie. Muszą być oni jednak rozliczeni w stopniu nie niższym niż w przypadku samodzielnego dochodzenia wierzytelności. Wierzyciele nieobjęci takim postępowaniem układowym nie są jego uczestnikami. Nie powinni mieć także wpływu na jego przebieg.

 

Układ częściowy jest ważny, bo pozwala skupić się na porozumieniu z najważniejszymi wierzycielami. Równocześnie nie zaburza relacji z pozostałymi kontrahentami.przekonuje Szymon Mojzesowicz z Lege Advisors. Aby wyodrębnić w układzie częściowym zadłużenie, kryteria muszą być jasne, obiektywne i uzasadnione ekonomicznie. – dodaje.

 

Takimi kryteriami mogą być wierzytelności:

– z tytułu finansowania działalności przez udzielone kredyty, pożyczki i inne podobne instrumenty;

– z tytułu umów o zasadniczym znaczeniu dla funkcjonowania przedsiębiorstwa dłużnika, w szczególności z tytułu dostawy najważniejszych materiałów lub umów leasingu majątku niezbędnego dla działalności prowadzonej przez dłużnika;

– zabezpieczone hipoteką, zastawem, zastawem rejestrowym, zastawem skarbowym lub hipoteką morską na przedmiotach i prawach niezbędnych do prowadzenia przedsiębiorstwa dłużnika;

– największe określone według sumy.

 

Układ częściowy zostaje formalnie przyjęty, gdy zagłosuje na niego większość wierzycieli mających w sumie 2/3 wierzytelności objętych postępowaniem układowym.

 

Źródło: Lege Advisors

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.