Dyrektorzy IT oceniają, że działają sprawnie, a wydatki na IT będą nadal rosły

foto: pexels

Colt Technology Services uruchomił indeks Agility CIO 2022. Stanowi on część raportu „Uncover the CIO Mindset”, który analizuje poglądy i ambicje dyrektorów IT w pięciu kluczowych obszarach.

 

Jak wynika z raportu, ​​większość CIO (dyrektorów IT) ocenia siebie jako bardziej zwinnych niż ich konkurenci w pięciu zbadanych obszarach – szybkości wdrażania technologii, postępu transformacji cyfrowej, zorientowaniu na klienta, adaptacji ekosystemu i łatwości trwałego wprowadzania technologii – co przekłada się na średnią ocenę indeksu agility 61 na 100. Wynik 50 oznaczałby, że CIO postrzegają siebie na równi z konkurencją, a niższy niż 50 oznacza pozostawanie w tyle za konkurencją.

 

Dyrektorzy IT z całej Azji, Europy, Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych jako najbardziej zwinnych ocenili siebie w obszarach w którym tradycyjnie poświęcają najwięcej uwagi, czyli transformacji cyfrowej (63/100) i partnerstwa w ramach ekosystemu (64/100). Raport wykazał również, że CIO w firmach zatrudniających mniej niż 10 tys. pracowników i tych, w których wskaźnik adaptacji chmury przekracza 50%, uważali się za najbardziej sprawnych.

 

Chociaż raport wykazuje optymizm wśród dyrektorów IT, to osoby, z którymi przeprowadzono wywiady, zwracają również uwagę na szereg „luk” – różnicę między tym, gdzie badani znajdują się dzisiaj, a tym, gdzie chcieliby się znaleźć za dwa lata – szczególnie w dziedzinie technologii i w obszarze zorientowania na klienta. CIO postrzegają silne partnerstwo z dostawcami jako sposób, który pomoże im wypełnić te luki, pokazując, że skorzystanie z zewnętrznej wiedzy oraz przewodnictwa staje się coraz ważniejsze we wspieraniu ambicji dotyczących zrównoważonego rozwoju, zorientowania na klienta i sprawnego tworzenia sieci.

 

Ponadto dyrektorzy IT ujawnili, że globalny trend zwiększania wydatków na IT przyspieszany na skutek pandemii, raczej się utrzyma. Większość ankietowanych (74%) planuje zwiększyć swoje wydatki, a prawie połowa (43%) sugeruje, że wzrost wyniesie ponad 10%.

 

– Wnioski płynące z raportu pokazują, że wciąż jest wiele do zrobienia, zwłaszcza jeśli chodzi o zorientowanie na klienta i w odniesieniu do trwałości technologii. Dla dyrektorów IT stojących przed tymi wyzwaniami, współpraca z partnerami zewnętrznymi jest kluczowym elementem tego, jak mogą osiągnąć swoje cele – podkreśliła Keri Gilder, dyrektor generalna Colt.

 

Ilościowe ankiety online wykorzystane w badaniu Colt dostarczył Intuit Research, a przeprowadzone zostały wspólnie z Kantar Research. W badaniu zebrano odpowiedzi od 250 dyrektorów ds. informatyki w firmach zatrudniających ponad 5 tys. pracowników. Colt przeprowadził również dwa szczegółowe wywiady z dyrektorami ds. informatyki w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych – pierwszym był duży, amerykański detalista, a drugim globalna firma świadcząca profesjonalne usługi z siedzibą w Wielkiej Brytanii.

 

 

Źródło: colt.net  

 

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.