Drgania pod kontrolą

Choć każde przedsiębiorstwo zwykle ma swoją własną misję, to z pewnością celem wszystkich firm jest przede wszystkim zarabianie pieniędzy. Aby to było możliwe, konieczne jest nie tylko zmaksymalizowanie zysków, ale również zadbanie o to, by koszty działalności nie były zbyt wysokie. Ma to duże znaczenie zwłaszcza w zakładach przemysłowych, gdzie jedna awaria może spowodować ogromne straty.

W przedsiębiorstwach przemysłowych niezwykle istotne są bezawaryjne linie produkcyjne. Jeśli działają bez żadnych nieplanowanych przestojów i cały proces wytwórczy przebiega planowo, firma ma szanse osiągnąć zakładany wynik finansowy i cieszyć się sukcesem rynkowym. Problemy zaczynają się, gdy pojawiają się awarie, które nie tylko mogą spowodować zatrzymanie produkcji, ale również ich naprawa może nie mało kosztować. Takie sytuacje mogą prowadzić do dużych strat finansowych. Są jednak sposoby, aby przeciwdziałać takim sytuacjom.

Drgania na poziomie

Praca maszyn przemysłowych generuje hałas i drgania. Mogą one szybko przekroczyć dopuszczalny poziom np. z powodu niewyważenia, niewspółosiowości lub rezonansów. Wzrost amplitudy drgań ma niekorzystny wpływ na stan urządzenia i skraca jego żywotność. To z kolei prowadzi do nieoczekiwanych awarii. Stosując odpowiednie podejście diagnostyczne, pomiar tych wielkości może być ważnym źródłem informacji do oceny aktualnego stanu technicznego eksploatowanych maszyn
i urządzeń. Rejestrowane podczas pomiarów dane wibroakustyczne oraz wykonane na ich podstawie szczegółowe analizy można wykorzystać do interpretowania symptomów świadczących o bieżącym stanie technicznym badanych urządzeń i zaplanowania z odpowiednim wyprzedzeniem ewentualnych środków naprawczych.

Przede wszystkim – monitorowanie prędkości drgań

Rozwiązaniem tego problemu może być system efector octavis ifm electronic. W normach przemysłowych jako podstawę oceny stanu maszyny ukończonej przyjmuje się ogólną prędkość drgań. Norma ISO 10816 klasyfikuje maszyny, a ISO 14694 – wentylatory. Obie zawierają zalecane wartości poszczególnych maszyn, z uwzględnieniem ich wielkości (mocy) oraz sposobu posadowienia.

– System efector octavis sprawdza, czy nie doszło do przekroczenia dopuszczalnego stopnia drgań maszyny – mówi Krzysztof Gut, Inżynier Projektu w ifm electronic. – Dzięki wczesnemu wykryciu uszkodzenia można wymienić uszkodzone podzespoły i uniknąć szkód następczych.

Czujnik drgań VK ifm electronic monitoruje online ogólne drgania maszyn i urządzeń zgodnie z normą ISO 10816. Czujnik mierzy prędkość skuteczną drgań w mm/s na nieobracającej się powierzchni podzespołu i włącza alarm, jeśli drgania maszyny są zbyt silne.

Drgania maszyny mogą szybko przekroczyć dopuszczalny poziom, a to z kolei może spowodować nieoczekiwaną awarię i docelowo wpłynąć na krótszą żywotność urządzenia. Polecanym rozwiązaniem jest użycie czujnika VN, który zapewnia stałe wykrywanie, wskazywanie i rejestrowanie drgań i wstrząsów. Dzięki temu można w porę zareagować i zapobiec dużym stratom.

Uniwersalnym podejściem do monitorowania drgań jest użycie czujników oraz jednostki przetwarzającej, która umożliwi dokładniejszą analizę sygnału. Pomocny może się tu okazać czujnik typu VSA / VSP, który to umożliwia. Elektronika diagnostyczna typu VSE pozwala na monitorowanie i rejestrację wskazań nawet z czterech punktów pomiarowych. Obiekty diagnostyczne monitorują kluczowe obszary a my dostajemy prostą informację w postaci kolorów: zielony, kiedy wszystko jest pod kontrolą, żółty jako ostrzeżenie oraz czerwony jako komunikat o prawdopodobnej awarii. Interfejs Ethernet pozwala na łatwą komunikację oraz przesyłanie danych.

Pieniądze nie wypływają z firmy

Monitorowanie drgań nie tylko wspiera odpowiednie planowanie konserwacji maszyn. Sprawia również, że przedsiębiorstwo jest skutecznie chronione przed dużymi kosztami, jakie musiałoby ponieść w przypadku awarii. Są to nie tylko koszty napraw, ale również opóźnionych dostaw, a nawet utraconych kontrahentów. W zakładach przemysłowych są to zwykle wysokie kwoty.

– Przeprowadziliśmy wiele wdrożeń, które przyniosły realne korzyści finansowe przedsiębiorstwom,
w których były realizowane – mówi Krzysztof Gut. – Jednym z przykładów jest monitorowanie kondycji łożysk na pompach elektrociepłowni. Wymagana jest tam ciągła informacja o kondycji pomp. Ich awaria jest niedopuszczalna, gdyż odbiłaby się ona niezwykle negatywnie na utrzymaniu procesu generowania energii elektrycznej. Niestety mogłoby to przynieść nawet gigantyczne straty.

Z kolei wdrożenie przeprowadzone przez specjalistów ifm electronic w jednej z lakierni, polegające na monitorowaniu działania wentylatorów, pomogło zabezpieczyć zakład przed ogromnymi stratami. Wykonanie prac naprawczych w takim miejscu jest często utrudnione, stąd też bardzo cenne są wcześniejsze informacje o tym, że maszynę należy poddać przeglądowi. Pozwala to zaoszczędzić niemałe pieniądze.

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.