Do PPK najtrudniej będzie przekonać pracowników, a nie prezesów firm

foto: NBP

Pracownicze Plany Kapitałowe wystartują w listopadzie, a będą najpierw dotyczyć firm zatrudniających ponad 250 osób. Termin startu przesunięto, istotny był tu kalendarz wyborczy, bo te zmiany w systemie emerytalnym mogą być źle przyjmowane przez pracowników.

 

– Warto zauważyć, że PPK będą obejmować nie tylko pracowników, ale także zleceniobiorców czy członków rad nadzorczych wynagradzanych za pełnioną funkcję – mówi w rozmowie z MarketNews24 Joanna Stolarek, doradca podatkowy, Lider Praktyki Compliance w Kancelarii Ożóg Tomczykowski.

 

PPK ruszą od listopada. Do 12 listopada firmy mają zawrzeć umowy o prowadzeniu PPK.

 

-Do PPK najtrudniej będzie przekonać pracowników, bo przystąpienie do programu będzie dla nich oznaczało pomniejszenie wynagrodzenia netto – ocenia prawnik J.Stolarek. – Z problemem tym można sobie jednak poradzić tworząc z PPK system motywacyjny w firmie.

 

Wdrażając rozwiązania w zakresie PPK każdy pracodawca powinien:

 

*przeanalizować, kiedy ma obowiązek wprowadzić PPK,

*zweryfikować czy prowadzony przez niego Pracowniczy Program Emerytalny spełnia warunki pozwalające mu na nietworzenie PPK a także dokonać analizy, które z tych dwóch rozwiązań jest dla niego oraz jego zatrudnionych bardziej odpowiednie,

*wybrać (w porozumieniu z organizacją związkową) instytucję finansową, z którą zostanie zawarta umowa o zarządzanie PPK, opierając się przy tym na przedstawionych w ustawie kryteriach (np. efektywności instytucji finansowej w zarządzaniu aktywami czy posiadanie przez nią odpowiedniego doświadczenia),

przeanalizować, w odniesieniu, do których z osób zatrudnionych ma obowiązek zawrzeć umowę o prowadzenie PPK (w szczególności obowiązek ten nie dotyczy osób, które ukończyły 70 rok życia) oraz ustalić wysokość opłaty dodatkowej w odniesieniu do poszczególnych kategorii zatrudnionych (w szczególności ze względu na długość okresu zatrudnienia),

*przygotować odpowiednie dokumenty (np. (i) umowę o zarządzenie PPK dbając przy tym, aby jej postanowienia nie zawierały postanowień mniej korzystnych niż warunki prezentowane przez instytucję finansową w portalu PPK w dniu zawarcia umowy, (ii) umowę o prowadzenie PPK, (iii) regulamin PPK czy (iv) wzory różnego rodzaju oświadczeń i zaświadczeń wymagane przez ustawę),

*wprowadzić odpowiednie zmiany do regulaminu pracy czy regulaminu wynagradzania, (jeżeli okaże się to konieczne),

*przygotować się do prowadzenia dokumentacji związanej z obliczaniem wpłat,

*opracować informację dotyczącą PPK dla zatrudnianych osób, tak, aby znały one zasady jego funkcjonowania,

*przeprowadzić analizę skutków podatkowych wdrożenia PPK,

*uwzględnić dodatkowe koszty zatrudnienia przy planowaniu budżetu płac na następne lata.

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.