Dla firm z 4 województw ruszył nabór do bezpłatnego projektu „Dostępny Design. Projektowanie bez barier”

Trwa nabór do programu „Dostępny Design. Projektowanie bez barier”. Celem jest przeszkolenie przedsiębiorstw z zasad projektowania uniwersalnego, które usuwa różnego rodzaju bariery w dostępności do produktów lub usług. W projekcie mogą wziąć udział firmy niemal ze wszystkich branż. Organizatorzy zapewniają, że trenerzy, m.in. z teleinformatyki, architektury, designu czy psychologii, będą każdorazowo dobierani do profilu działalności zgłaszającego się podmiotu. Uczestnikowi zostanie przyznany bezpłatny pakiet kilkudziesięciu godzin szkoleń oraz indywidualnego doradztwa. Do programu można zgłosić równocześnie nawet 16 osób.

Przedsiębiorcy z woj. dolnośląskiego, lubuskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego mogą tworzyć produkty i usługi adresowane do szerszego niż dotychczas grona odbiorców. Taką szansę stwarza program „Dostępny Design. Projektowanie bez barier”, realizowany przez firmę doradczą DGA S.A. oraz centrum designu i kreatywności Concordia Design. Celem jest przeszkolenie właścicieli i pracowników firm z zasad projektowania uniwersalnego. Pozwala ono tworzyć produkty i oferować usługi dostępne dla osób z różnego rodzaju ograniczeniami trwałymi lub czasowymi, dotyczącymi m.in. percepcji czy mobilności. Rodzaj bariery, którą chce znieść przedsiębiorca, nie ma znaczenia. Trzeba tylko umieć ją wskazać.

– Mogą zgłaszać się do nas różne branże. W ramach programu prowadzone będą szkolenia i indywidualne sesje doradcze np. z teleinformatyki, aplikacji mobilnych, architektury czy designu. Zespół 7-8 ekspertów z poszczególnych dziedzin każdorazowo jest dobierany do potrzeb danego przedsiębiorstwa. Natomiast we wszystkich przypadkach kluczowe jest zauważenie wszelkich utrudnień w dostępie do oferowanych produktów lub usług – informuje Łukasz Klimek, koordynator programu w DGA S.A.

Według rządowych szacunków, nawet 30% społeczeństwa może mieć tego typu ograniczenia. W tej grupie są osoby poruszające się przy pomocy sprzętu wspomagającego, m.in. kul, lasek, balkoników, protez lub wózków inwalidzkich. Są to też ludzie słabsi fizycznie, a także mający uszkodzony narząd słuchu bądź wzroku, trudności manualne czy poznawcze. Ponadto wiele utrudnień mobilnych dotyczy zdrowych i pełnosprawnych Polaków, m.in. kobiet w ciąży, rodziców z wózkami dziecięcymi i podróżnych z bagażami.

– W tym wypadku cele biznesowe wprost łączą się z kwestiami społecznymi. Konieczne jest, by nowe usługi czy produkty były dostępne dla jak najszerszego kręgu osób. Działając w tym duchu jako przedsiębiorcy, zdecydowanie poszerzamy grupę klientów i swój potencjał rozwojowy – mówi Anna Szymańska, wiceprezes DGA S.A.

Grupa docelowa tzw. rozwiązań uniwersalnych, stosowanych zarówno offline, jak i online, jest naprawdę duża. Dostosowując do niej swoje produkty lub usługi, przedsiębiorcy mogą znacznie poszerzyć liczbę klientów i realnie podnosić obroty, a także zapewnić swoim biznesom konkurencyjność na przyszłe lata. Zgodnie z danymi GUS-u, w 2030 roku w naszym kraju będziemy mieli ponad 2 mln ludzi po 80. roku życia. Dlatego warto już teraz dostosowywać swoje oferty do potrzeb seniorów.

– Nie zawsze zastanawiamy się nad tym, kto może być wykluczony z korzystania z naszych produktów czy usług. Tymczasem pogłębiając swoją wrażliwość, zyskując nową wiedzę i umiejętności, możemy wypracować przewagę konkurencyjną i nade wszystko odmienić komuś życie – stwierdza Ewa Voelkel-Krokowicz, właścicielka Concordia Design.

O projektowaniu uniwersalnym mogą myśleć m.in. przedsiębiorcy działający w obszarze e-commerce i telemedycyny, ale też np. producenci oświetlenia, mebli, tekstyliów czy elektroniki użytkowej. Tego typu rozwiązania mogą też zainteresować właścicieli salonów urody, gabinetów medycznych, hoteli, pensjonatów czy restauracji, a także operatorów telefonicznych. W każdej działającej na rynku branży mogą znaleźć się chętni.

– Szkolenia w ramach programu są bezpłatne i prowadzone całkowicie online. Obejmują 33 godziny, tj. 7 spotkań. Po ich ukończeniu firmy mogą dodatkowo skorzystać z 15 godzin doradztwa indywidualnego w zakresie projektowania, designu i zrozumienia potrzeb klientów wykazujących różnego rodzaju ograniczenia. Udział w programie może trwać łącznie 2 miesiące. Rynkowa wartość szkolenia jednego uczestnika wynosi średnio 2 tys. zł – podsumowuje Łukasz Klimek.

 

***

Podmioty realizujące projekt:

DGA S.A. z siedzibą w Poznaniu działa na rzecz rozwoju gospodarczego i innowacyjności od 1990 roku. Oferuje mikrofirmom i małym przedsiębiorcom dedykowane programy, oparte m.in. na wsparciu doradczym i mentorskim. Inwestuje też w nowe przedsięwzięcia biznesowe, stale poszerzając obszar swojej działalności. Prowadzi także działania związane z pozyskiwaniem projektów inwestycyjnych, ich wdrażaniem i komercjalizacją oraz nadzorem. Posiada własne środki finansowe na inwestycje. Od 2004 roku akcje DGA są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Spółka oferuje szeroki zakres kompetencji i rozwiązań klientom działającym w różnorodnych branżach w całej Polsce. Konsekwentnie rozszerza swoją ofertę poprzez nieustanny rozwój kompetencji oraz budowę Grupy Kapitałowej DGA. Oferuje ona kompleksową obsługę podmiotów w takich dziedzinach, jak projekty unijne, doradztwo gospodarcze, zarządcze, finansowe, badania rynku, usługi audytorskie, wsparcie dla podmiotów z problemami i szkolenia.

Concordia Design z siedzibą w Poznaniu i we Wrocławiu jest pierwszym prywatnym centrum designu i kreatywności w Polsce.

Więcej o programie: www.dostepnydesign.pl

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.