Czy ulga na złe długi uratuje płynność firm w czasach koronawirusa?

Obowiązująca od początku roku ulga na złe długi stała się tym bardziej istotna, ze względu na narastające problemy firm z płynnością w konsekwencji koronawirusa.

W celu zmniejszenia zatorów płatniczych od początku 2020 r. do ustawy o CIT o PIT została wprowadzona ulga na złe długi.
Podatnicy mogą obniżyć podstawę opodatkowania o wartość wierzytelności pieniężnej, która wobec nich nie została uregulowana, a którą wcześniej zaliczyli do przychodów.

Aby skorzystać z ulgi na złe długi podatnicy będą musieli spełnić trzy warunki.

Na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia zeznania podatkowego dłużnik podatnika nie może być w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego, likwidacyjnego bądź w trakcie upadłości.

Drugi warunek zostanie spełniony, jeżeli od końca roku kalendarzowego, w którym została wystawiona faktura bądź zawarta umowa, nie upłynęło więcej niż dwa lata.

– Jeżeli faktura zostanie wystawiona w innym roku kalendarzowym niż zawarta została umowa, to termin 2-letni będzie liczony od czynności, która została dokonana później – mówi w rozmowie z MarketNews24 Ewelina Popis, doradca podatkowy w Kancelarii Ożóg Tomczykowski.

Trzeci warunek zostanie spełniony, jeżeli transakcja handlowa zostanie zawarta w ramach działalności podatnika i jego dłużnika, a dochody z tej działalności są opodatkowane na terytorium Polski.

– Co do zasady z ulgi na złe długi można korzystać w stosunku do wierzytelności, których termin płatności upłynął 31 grudnia 2019 r. – wyjaśnia E.Popis, Kancelaria Ożóg Tomczykowski. – Jeżeli jednak rok podatkowy podatnika jest inny niż rok kalendarzowy, z ulgi na złe długi będzie można korzystać począwszy od roku podatkowego rozpoczynającego się po 31 grudnia 2019 r. w stosunku do wierzytelności, których termin płatności również upłynął po 31.12.2019.

Na szczególnych zasadach z ulgi tej można również skorzystać wyliczając zaliczki na podatki dochodowe.

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.