Czy geopolityka opóźni normalizację polityki?

foto: pixabay

Data: 09.03.2022

Autorzy: Enrique Diaz-Alvarez, Matthew Ryan, Roman Ziruk, Itsaso Apezteguia – analitycy Ebury

Czy geopolityka opóźni normalizację polityki?

 

Europejski Bank Centralny ma wiele powodów, by w tym tygodniu zachować ostrożność – przede wszystkim biorąc pod uwagę wojnę w Ukrainie. Naszym zdaniem jednak nie może też o wiele dłużej ignorować wzrostu inflacji. Uważamy za prawdopodobne nawet dwie podwyżki stóp o 25 pb. jeszcze w tym roku.

 

Spodziewamy się, że posiedzenie Europejskiego Banku Centralnego w tym tygodniu będzie najważniejszym od początku pandemii COVID-19 w marcu 2020 r. Zmienność kursu EUR/USD prawdopodobnie wzrośnie w okresie publikacji oświadczenia banku i konferencji prasowej Christine Lagarde.

 

Sankcje pogłębią presję inflacyjną

 

Uważamy, że globalne reperkusje makroekonomiczne wojny Rosji i Ukrainy będą dość ograniczone, lecz zakłócenia łańcuchów dostaw, rosnąca presja inflacyjna i spodziewane pogorszenie nastrojów firm i konsumentów niosą ryzyko dla krótkoterminowego wzrostu gospodarczego. Dotkliwe i bezprecedensowe sankcje nałożone na Rosję niewątpliwie będą miały skutki uboczne, które mogą być szczególnie problematyczne dla gospodarki strefy euro. Rosja zaspokaja blisko połowę importu gazu UE, kraj jest też głównym dostawcą ropy.

 

Kolejny ruch w górę cen surowców i dalsze zakłócenia łańcuchów dostaw oznaczają, że bilans ryzyk dla inflacji pozostaje skierowany mocno w górę. Dane z zeszłego tygodnia pokazały, że inflacja HICP w lutym ponownie przebiła oczekiwania, osiągając rekordowo wysokie 5,8%, zdecydowanie ponad konsensus (5,4%). Nawet po wyłączeniu szczególnie zmiennych komponentów ceny wzrosły w ujęciu rocznym o 2,7%, co jest znacznym wzrostem od stycznia (2,3%).

 

Wojna w Ukrainie łagodzi oczekiwania względem EBC

 

Przed ostatnimi wydarzeniami geopolitycznymi oczekiwaliśmy, że EBC ogłosi w tym tygodniu jastrzębią rekalibrację swojego programu skupu aktywów, co utorowałoby drogę do pierwszej podwyżki stóp w czerwcu. W związku z inwazją Rosji na Ukrainę obniżyliśmy nasze oczekiwania, szczególnie w świetle gołębich komentarzy członków EBC (Fabia Panetty czy bardziej jastrzębiego Roberta Holzmanna).

 

Czego w takim razie możemy spodziewać się po EBC w tym tygodniu? Uważamy, że na posiedzeniu 10 marca dojdzie do gorącej dyskusji i istotnego podziału między decydentami w sprawie tego, jak postępować w obliczu niepewności spowodowanej konfliktem rosyjsko-ukraińskim. Czyni to czwartkowe zebranie jednym z tych, których konsekwencje wyjątkowo trudno przewidzieć.

 

Niepewna reakcja euro

 

Bez wieści o zawieszeniu broni w Ukrainie trudno wyobrazić sobie, że EBC miałby już teraz zapowiadać agresywną rekalibrację programu skupu aktywów (APP). Uważamy, że bank ma najprawdopodobniej dwie główne ścieżki do wyboru. Jedną z nich jest przyspieszenie wycofywania APP: w tym tygodniu możliwe jest ogłoszenie, że zakupy w ramach APP zostaną zmniejszone do zera w październiku, a dalsze kalibracje pozostaną na kolejne zebrania. Pierwotnie zakupy te miały zostać w II kwartale br. zwiększone z 20 do 40 mld euro, a potem stopniowo powrócić do 20 mld euro w październiku.

 

Biorąc pod uwagę ostatnie komentarze członków Rady Prezesów, alternatywnym i być może bardziej prawdopodobnym scenariuszem jest wstrzymanie się od jakichkolwiek decyzji i pozostawienie ich na kolejne zebranie w kwietniu.

 

W zależności od tonu prezeski Christine Lagarde uważamy, że pierwsza ścieżka (przyspieszone wycofywanie skupu aktywów) byłaby prawdopodobnie postrzegana jako korzystna dla euro, zaś druga (odłożenie decyzji) prawdopodobnie wywołałaby kolejną falę osłabienia euro w relacji do głównych walut. Nadchodzące wydarzenia mogą jednak wywołać duże zmiany w ocenie sytuacji.

 

Możliwe dwie podwyżki stóp o 25 pb. jeszcze w tym roku

 

Wciąż jednak uważamy, że w niedalekiej przyszłości konieczna będzie znacznie ciaśniejsza polityka. Naszym zdaniem EBC nie może dłużej ignorować wzrostu inflacji. Rynkowe wyceny stóp, sugerujące obecnie wzrost rzędu ok. 25 pb. do końca 2022 r., uważamy za wciąż niedoszacowane.

 

Implikacje kryzysu w Ukrainie postrzegamy jako gołębie w bardzo krótkim terminie, zaś jastrzębie w średnim. Uważamy, że gdy niepewność związana z konfliktem minie, EBC będzie musiał podejmować kroki dość szybko, by spróbować opanować inflację.

 

Obecnie spodziewamy się pierwszej podwyżki we wrześniu i kolejnej w grudniu. Naszym zdaniem bardzo prawdopodobne są również podwyżki o 25 pb. – byłoby to odejście od zmian o 10 pb., do których EBC przyzwyczaił, gdy stopy były poniżej zera.

 

Rewizja projekcji: wzrost w dół, inflacja w górę?

 

Zrewidowane projekcje makroekonomiczne banku, które, jak potwierdził EBC, będą uwzględniać konsekwencje rosyjskiej inwazji na Ukrainę, również będą istotne w tym tygodniu dla uczestników rynku. Spodziewamy się rewizji w dół projekcji wzrostu gospodarczego w krótkim terminie i dużej rewizji w górę prognoz inflacji w 2022 r.

 

Interesujące, jak przy takim scenariuszu zareagują rynki. Podejrzewamy, że projekcje inflacji zwrócą większą uwagę, a szczególnie silna rewizja w górę na ten rok i/lub przyszłe lata będzie prawdopodobnie postrzegana jako pozytywna dla euro względem głównych walut. Wyraźna rewizja w dół projekcji wzrostu będzie jednak niekorzystna dla waluty. Istotne też w tym kontekście będzie, czy EBC odniesie się do szoku związanego z warunkami handlu (terms of trade) wywołanego przez kryzys.

 

Decyzja w sprawie polityki EBC zostanie ogłoszona w czwartek o godz. 13:45, a konferencja prasowa rozpocznie się o 14:30.

 

 

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie służą wyłącznie do celów informacyjnych. Nie stanowią one porady finansowej lub jakiejkolwiek innej porady, mają charakter ogólny i nie są skierowane dla konkretnego adresata. Przed skorzystaniem z informacji w jakichkolwiek celach należy zasięgnąć niezależnej porady. Ebury nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje działań podjętych na podstawie informacji zawartych w raporcie.

 

Ebury Partners Belgium NV / SA jest autoryzowaną i regulowaną przez Narodowy Bank Belgii instytucją płatniczą na mocy

ustawy z dnia 11 marca 2018 r., zarejestrowaną w Crossroads Bank for Enterprises pod numerem 0681.746.187.

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.