Cyfrowa rewolucja jest nieunikniona, także w Polsce

foto: pixabay

W Warszawie po raz 9. odbyła się konferencja Computerworld „Państwo 2.0”. Co roku jest to okazja do spotkania się osób odpowiedzialnych za kluczowe projekty IT realizowane na szczeblu centralnym. Tym razem dyskutowano m.in. o cyfrowych priorytetach administracji na najbliższe lata oraz statusie prac nad najważniejszymi rządowymi projektami IT. Wśród tematów nie zabrakło również technologicznych zagadnień, których znaczenie dla rozwoju cyfrowego państwa w ostatnich latach znacząco rośnie.

Dwudniową konferencję otworzyło wystąpienie Karola Okońskiego, Pełnomocnika Rządu ds. Cyberbezpieczeństwa, który  przedstawił założenia i plany dotyczące wykorzystania chmury obliczeniowej przez polską administrację. Kolejnymi etapami dyskusji były m.in. rozważania o procesie transformacji technologicznej sektora publicznego w Polsce, narzędziach kierowania rozwojem e-administracji, a także sposoby wykorzystania sztucznej inteligencji w analizie zagrożeń i ochronie przed cyberatakami. Jednym z najważniejszych zagadnień dyskusji był punkt poświęcony e-fakturowaniu. Od 18 kwietnia Polska zacznie realizować europejską dyrektywę o obowiązkowym przyjmowaniu automatycznych e-faktur w zamówieniach publicznych. Oznacza to, że m.in. urzędy, samorządy i państwowe uczelnie nie będą mogły odmówić przyjęcia takiego dokumentu. Należy pamiętać, że nie chodzi tu o plik PDF wysłany mailem, ale o w pełni zautomatyzowaną fakturę przesłaną przez Platformę Elektronicznego Fakturowania (PEF).

„W całej Europie faktury elektronicznie zyskują coraz większe znaczenie. Motorem tych zmian jest konsekwentnie prowadzona polityka ustawodawcza na poziomie Unii Europejskiej. W następstwie tych działań rozpoczęto w Polsce projekt zmierzający do stworzenia Platformy Elektronicznego Fakturowania. Jej celem jest dematerializacja papierowych faktur i innych dokumentów przesyłanych pomiędzy wykonawcami zamówień publicznych, a instytucjami zamawiającymi. Konieczność zbudowania Platformy wynikała z potrzeby wsparcia przedsiębiorstw i administracji publicznej w Polsce w osiągnięciu organizacyjnej i technicznej gotowości do realizacji transgranicznych procesów gospodarczych. Wdrożenie dyrektywy Komisji Europejskiej to także umożliwienie uczestnictwa jednostek sfery finansów publicznych i przedsiębiorstw w unijnym rynku zamówień publicznych” – komentuje Tomasz Kuciel, prezes zarządu EDISON S.A., członka konsorcjum PEF Expert, realizującego usługi brokera PEF, który podczas konferencyjnej prelekcji przedstawił fundamenty cyfryzacji państwa z perspektywy twórców platformy PEF.

Firmy i placówki publiczne wymieniają między sobą coraz więcej elektronicznych dokumentów. To przede wszystkim zamówienia, zlecenia, faktury, etc. Ich ręczna obsługa jest coraz droższa, co wynika z braku specjalistów, a w dodatku niepozbawiona błędów, często bardzo kosztownych. „Zastosowanie automatycznie przetwarzanych e-faktur sprawia, że dokumenty handlowe wymieniane są automatycznie, a po stronie człowieka jest wyłącznie ich akceptacja. To drastycznie skraca cały obieg dokumentów czyniąc go jednocześnie praktycznie bezbłędnym i znacząco tańszym. Szacuje się, że wdrożenie takiego systemu zmniejsza koszty obsługi zamówień i fakturowania o 60-80% nie biorąc pod uwagę wyższego zadowolenia klientów z jakości obsługi” – podsumowuje Tomasz Kuciel.

Drugi dzień konferencji skupiał się na cyberbezpieczeństwie i walce z zagrożeniami w sieci. Sesja rozpoczęła się od prezentacji Krajowego Systemu Cyberbezpieczeństwa, a następnie debatowano o dobrych praktykach z obszaru ochrony IT w administracji oraz cyberprzestrzeni jako V domeny operacyjnej. Konferencję zamknęła sesja „Zdrowie 2.0”. Była to okazja do wymiany poglądów o czynnikach warunkujących technologiczny rozwój sektora ochrony zdrowia, priorytetach inwestycyjnych polskiego sektora ochrony zdrowia i
perspektywach rozwoju centralnych projektów informatycznych.

W konferencji Computerworld „Państwo 2.0” biorą udział m.in. przedstawiciele rządu, prezydenci miast, szefowie działów IT urzędów miejskich, wojewódzkich i marszałkowskich oraz liderzy biznesu. Tegoroczna edycja odbyła się w warszawskim Centrum Konferencyjnym Polin.

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.