Coraz więcej firm kupuje czas, aby przetrwać

foto: pexels

W 2019 r. ogłoszono 1 019 postanowień o upadłości i restrukturyzacji firm. To o 4,5 proc. więcej niż rok wcześniej. W tym roku ta dynamika wzrośnie do 6 proc.

Jak wynika z raportu rocznego Coface „Upadłości i restrukturyzacje firm w Polsce w 2019 r.” wśród wszystkich rodzajów postępowań najwięcej ogłoszono upadłości: 574 co oznacza wzrost o 3 proc. Stanowią one aż 56 proc. wszystkich postępowań. Łączna liczba postępowań restrukturyzacyjnych wzrosła o blisko 7 proc. W roku 2019 zanotowano ich łącznie 445, co stanowi prawie 44 proc. wszystkich postępowań.

Utrzymuje się ciągły, znaczący wzrost liczby przyspieszonych postępowań układowych. Ich liczba wzrosła r/r o 15 proc. i w 2019 roku ta najszybsza forma restrukturyzacji stanowiła już 67 proc. wszystkich postępowań restrukturyzacyjnych i 29 proc. ogółu postanowień sądowych. Zmalała natomiast liczba postępowań układowych i sanacyjnych.

– Wiele firm zagrożonych trudną sytuacją płynnościową sięga po przewidziane prawem rozwiązania restrukturyzacyjne, w niektórych przypadkach jest to kupowanie czasu, aby opóźnić ogłoszenie upadłości – mówi w rozmowie z MarketNews24 Grzegorz Sielewicz, główny ekonomista Coface w Europie Centralnej

Upadłości w branżach odzwierciedlają sytuację obserwowaną na rynku. Roczny wzrost o 30 proc. zanotował transport (w ciągu dwóch lat o 83 proc.) oraz o 8 proc. handel (w ciągu dwóch lat o 15 proc.). Aż o 38 proc. wzrosła liczba postanowień w rolnictwie i leśnictwie.

Poprawę zanotowała produkcja (-2 proc.), która nadal jest liderem w ogólnej liczbie upadłości i restrukturyzacji (25,7 proc wszystkich postanowień). Goni ją jednak handel, który z powodu wzrostu postanowień stanowi już 24,7 proc. całości.

Zmniejszyła się liczba postanowień w budownictwie (-13 proc.), dzięki czemu udział budownictwa w ogólnej liczbie upadłości i restrukturyzacji zmniejszył się do 12 proc., co daje wynik o ponad połowę niższy w porównaniu z rekordowym rokiem 2012, kiedy co czwarte postanowienie sądowe dotyczyło firmy budowlanej.

Rok 2020 będzie trudniejszy dla polskiej gospodarki niż lata ubiegłe, co także znajdzie odzwierciedlenie w większej liczbie upadłości i restrukturyzacji. Prognoza Coface zakłada, że wzrost gospodarczy Polski sięgnie 3,3 proc. PKB, a upadłości i restrukturyzacje wzrosną o 6 proc. w 2020 r. Po skokowym zwiększeniu wykorzystania restrukturyzacji w poprzednich latach, ich liczba będzie się stabilizować pozostając na zbliżonym do obecnego udziału, czyli 44 proc. w łącznej liczbie postanowień.

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.