Co to jest Forex

foto: pixabay.com

Dzisiejszy tekst dedykuję osobom początkującym dla których mechanizmy rynku forex są dosyć obce lub w zakresie bardzo podstawowym. Postaram się wytłumaczyć najważniejsze cechy rynku walutowego, najważniejsze pojęcia i w jaki sposób odbywa się handel.

Na początek nazwa „FOREX”. Pochodzi od angielskiego wyrażenia foreign exchange, która oznacza wymianę międzynarodową i odnosi się do globalnego rynku wymiany walut. Jest to rynek rozproszony, który nie ma jednego miejsca obrotu jak tradycyjne giełdy. Potocznie możemy odmieniać forex np. „na forexie”, jednak profesjonaliści zdecydowanie preferują określenie „rynek”. Czyli inwestuję na rynku forex, a w branży po prostu „na rynku”.

Warto dodać, że platforma transakcyjna u brokera forexowego to nie tylko pary walutowe. Jako lewarowany rynek zazwyczaj mamy dostęp do instrumentów CFD (Contract For Difference – Kontrakty na różnice kursowe). Czyli oprócz walut mamy do dyspozycji również indeksy giełdowe (np. WIG20, SP500, DowJones), surowce, metale szlachetne, towary (np. ropa, złoto, pszenica) i akcje największych giełd świata. Dlatego otwierając rachunek inwestycyjny u brokera Forex będziemy mieli dostęp do zawierania transakcji na naprawdę szerokiej liczby rynków.

Miejsce obrotu
Forex to rynek pozagiełdowy, który nie ma określonego miejsca usytuowania, nie posiada żadnych centr wymiany ani parkietów na których dokonuje się transakcji. Dlatego też rynek walutowy nie jest „rynkiem” w takim sensie jak np. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie. Wymiana walut oraz instrumentów finansowych pomiędzy instytucjami finansowymi, brokerami, przedsiębiorstwami oraz inwestorami indywidualnymi odbywa się za pomocą elektronicznych systemów obrotu.

Godziny handlu
Forex ze względu na brak określonego miejsca fizycznej lokalizacji, otwarty jest 24 godziny na dobę, od 23:00 w niedzielę do 23:00 w piątek (wg czasu środkowoeuropejskiego). Zgodnie z podziałem stref czasowych i linią zmiany dat, każdy dzień handlowy zaczyna się na rynku finansowym w stolicy Nowej Zelandii, Wellington. Później do gry wchodzi Sydney, następnie Tokio, Singapur i Hongkong. W miarę upływu godzin, otwierane są miejsca pracy na rynkach finansowych Bliskiego Wschodu, takich jak Bahrajn i Tel Awiw. Po nich przychodzi kolej na Europę, w tym największych graczy na tym obszarze – Londyn, Paryż i Frankfurt. Kiedy zasypiają rynki Azji, do działania przystępują Nowy Jork i Chicago, a po nich San Francisco, co znaczy, że już wkrótce ponownie obudzi się nowozelandzkie Wellington i cały cykl zacznie się ponownie. Jedynymi przerwami w działaniu rynku są weekendy, kiedy to w piątek w nocy rynek zatrzymuje się, by w niedziele w nocy ruszyć ponownie. Kiedyś musimy przecież odpoczywać 😉

Dźwignia finansowa
Jest to prawdopodobnie najbardziej atrakcyjny element tego rynku, który przyciąga coraz większą liczbę inwestorów. Dzięki wykorzystaniu elektronicznych platform transakcyjnych, dźwignia na rynku Forex dochodzi do 1:100 i więcej. W uproszczeniu oznacza to, że do kupna lub sprzedaży walut o wartości 100.000 USD (tzw. 1 lot) wystarczy 1000 USD. Jeśli przy takim lewarze kurs zakupionej waluty wzrośnie tylko o 0,5%, zysk wyniesie 500 USD (0,5% z 100.000 USD = 500 USD). Licząc od strony realnych pieniędzy, zysk z zainwestowanego 1000 USD wyniesie 500 USD czyli 50%. Wysoka dźwignia finansowa pozwala zarówno bardzo szybko pomnożyć kapitał jak i równie szybko go stracić. Wystarczy niewielki ruch kursu walutowego w przeciwnym kierunku niż zajmowana pozycja, aby stracić cały zainwestowany kapitał. Dlatego bardzo ważne jest stosowanie zasad zarządzania kapitałem przy transakcjach spekulacyjnych z wykorzystaniem dźwigni finansowej.

Pamiętajmy też, że w Polsce zgodnie z obowiązującymi regulacjami poziom dźwigni finansowej jest ograniczony maksymalnie do 1:100.

Płynność
Ogromną zaletą rynku forex jest jego płynność. Jeżeli masz doświadczenie z rynku akcji np. GPW to wiesz, że często aby zrealizować zlecenie kupna lub sprzedaży należy być cierpliwym na pojawienie się drugiej strony transakcji. Na forexie taka sytuacja praktycznie nie istnieje. Forex stanowi największy i najbardziej płynny rynek świata, którego wartość dziennych obrotów wynosi kilka biliona dolarów (co jakiś czas pojawiają się aktualne statystyki, jednak nie są one w 100% precyzyjne ze względu na brak jednego miejsca obrotu) i przerasta nawet tak duże rynki, jak rynek amerykańskich obligacji skarbowych czy rynki giełdowe Stanów Zjednoczonych. Tak wysoka płynność powoduje, że sprzedaż lub kupno dowolnej ilości waluty, w każdym momencie, nie stanowi problemu.

Zarabianie nie tylko na wzrostach
To kolejna mocna strona rynku Forex. Na instrumentach CFD możemy zarówno kupować w celu osiągnięcia zysku ze wzrostu kursu jak i sprzedawać (tzw. krótka sprzedaż, short) dzięki czemu możemy zarabiać również w momencie spadków.

Przydatne definicje
PIPS (Pip ang. Price Interest Point) – Jest to minimalna wartość o jaką może zmienić się cena waluty – zwykle na czwartym miejscu po przecinku np. zmiana kursu danej pary z 1,4320 na 1,4321 oznaczałoby zmianę o jednego pipsa.

0,0001 – 1 pips
0,0010 – 10 pipsów
0,0100 – 100 pipsów (potocznie nazywana jedną figurą)
0,1000 – 10 figur (potocznie nazywana dużą figurą).

SPREAD – Spread to różnica pomiędzy ceną sprzedaży i kupna i jest różny dla każdej pary walutowej. W przypadku płynnych par (tj. EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY) jest on znacznie niższy co wynika z mniejszych wahań, którym podlegają. W przypadku np. pary USD/PLN spread wynosi kilkadziesiąt a nawet powyżej 100 pipsów w zależności od płynności rynku w danym momencie.

Na wielkość spreadu wpływ może mieć również oczekiwana publikacja danych makroekonomicznych, które w przypadku gdy okażą się dla rynku zaskakujące mogą przyczynić się do gwałtownych wahań kursu. Handlując walutami spread jest właśnie podstawową opłatą na rachunkach transakcyjnych ponoszoną przez inwestora.

DŹWIGNIA FINANSOWA (inaczej lewar) – Inwestowanie na rynku Forex stwarza możliwość kupowania i sprzedawania aktywów o dużo większej wartości niż gotówka zgromadzona na rachunku handlującego. Transakcje tego typu są realizowane w oparciu o depozyt zabezpieczający.

KURS WALUTOWY – Każdy kurs walutowy podawany jest w postaci dwóch cen. Pierwsza, to cena po której kwotujący chce kupić walutę, a inwestor sprzedać (BID). Natomiast druga, to cena po której kwotujący chce sprzedać, a inwestor kupić określoną kwotę waluty (OFFER lub ASK). Inaczej mówiąc cena waluty A wyrażona walutą B.

Zapis USD/PLN 3,8700 oznacza, że za jednego dolara amerykańskiego należy zapłacić 3,87 złotych.

CFD – Kontrakt różnic kursowych CFD (ang. Contract For Difference) to pochodny instrument rynku pozagiełdowego, którego zmiana ceny odpowiada dokładnie zmianie ceny instrumentu bazowego. Transakcje CFD dają możliwość zarabiania zarówno na wzrostach, jak i spadkach wykorzystując dźwignię finansową z wymaganym depozytem zabezpieczającym.

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.