Co pokazuje barometr społecznej odpowiedzialności biznesu

foto: pexels

Konsumenci oczekują od firm, że będą społecznie odpowiedzialne: 69% uważa, że firmy powinny walczyć z niesprawiedliwością społeczną. 68% badanych konsumentów oczekuje od marek, które kupują, aby odgrywały większą rolą w rozwiązywaniu problemów społecznych, a 65% zaangażowania w rozwój lokalnych społeczności.

Francusko-Polska Izba Gospodarcza (CCIFP) opublikowała trzecią edycję Barometru CSR. Wyniki tegorocznego badania wskazują, że w 84% przedsiębiorstw w planowanie strategii społecznej odpowiedzialności biznesu zaangażowany jest zarząd i dyrekcja. To spadek w porównaniu do 2017 r., wówczas zaangażowanie zarządu i dyrekcji zadeklarowało 95% respondentów. Deklaracje przedsiębiorców na temat istnienia strategii CSR w ich firmach, uzyskane w 2017 roku, są zbieżne z danymi za 2018 r.

W 40% badanych firm, zrzeszonych w CCIFP, istnieje długofalowa strategia CSR, natomiast w 35% nie ma strategii CSR, działania są realizowane w zależności od potrzeb i możliwości firm.

– Działania charytatywne są nadal najczęstszą formą wsparcia udzielanego społecznościom lokalnym przez firmy – mówi w rozmowie z MarketNews24 Mariusz Kielich z Francusko-Polskiej Izby Gospodarczej. – Często jednak nie są one poparte wcześniejszą analizą potrzeb i ograniczają się do jednorazowych akcji. Potwierdzają to wyniki naszego badania, gdyż tylko 28% firm prowadzi dialog z lokalną społecznością i wspólnie z nią opracowuje projekty wsparcia, a przecież rozmowa z interesariuszami powinna natomiast stanowić pierwszy krok w opracowaniu przemyślanej strategii CSR.

W tegorocznej edycji “barometru” wprowadzono program Zero Waste, który ma na celu zwiększenie świadomości w obszarach: zużycia papieru, wody, energii, recyklingu, zagospodarowania odpadów, optymalizacji łańcucha dostaw.

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.