Byki liczą na gołębi Fed

foto: flickr

Byki na amerykańskiej giełdzie zdecydowały się dziś na umiarkowane zakupy przed kluczowym wydarzeniem tygodnia, czyli decyzją Fed w sprawie stóp procentowych. Sentyment na amerykańskiej giełdzie wydaje się poprawiać, choć dalsze losy będą zależeć nie tylko od decyzji Fed, ale również od publikacji danych o PKB. Dzisiaj inwestorzy wskazują na duże prawdopodobieństwo „gołębiej” podwyżki, co dawałoby perspektywę na dłuższe odbicie.

Strona popytowa ma wyraźną nadzieję na bardziej gołębią narrację Rezerwy Federalnej, choć podwyżka o 75 pb zgodnie z linią komunikacji wydaje się nieunikniona. Dlatego rynki zdecydowanie bardziej skupią się na roztoczonej przez bankierów perspektywie kolejnych miesięcy. Wydaje się, że kupujący tylko czekają aż Fed wskaże, że szczyt inflacji jest bliski, a gospodarka pozostaje mocna. Wówczas inwestorzy mogliby już 'powalczyć’ o perspektywę kolejnego roku i wyceniać 'lepszą’ przyszłość. Nie jest jednak jasne czy w perspektywie rekordowej od blisko 40 lat inflacji tak samo widzi to Rezerwa Federalna i czy Jerome Powell uzna, że czas już rzucić koło ratunkowe rynkom. W ostatnich dniach pozytywnie na temat amerykańskiej gospodarki wypowiadał się m.in. Laurence Fink, szef Black Rock, który w wywiadzie dla CNBC wskazał, że inflacja jest przejściowa i w znacznym stopniu spowodowana proinflacyjną polityką rządu oraz problemami z podażą wynikającymi z łańcucha dostaw. Wall Street wciąż czeka na wyniki finansowe kolejnych technologicznych gigantów, dziś raportuje je Meta Platforms, w drugiej części tygodnia Apple i Amazon. Lepsze od oczekiwań wyniki finansowe przecenionej o ponad 50% Mety mogą wskazać, że być może podaż wykonała o jeden krok za daleko i przesadziła z pesymizmem wokół walorów spółek BigTech. Wczorajsze wyniki Alphabet i Microsoft wskazały, że popyt na technologie pozostaje mocny, a firmy BigTech mogą w znacznym stopniu przerzucać koszty na klientów. Kluczowe publikacje – Apple i Amazon wciąż jednak dopiero przed nami zatem radość byków wciąż może okazać się przedwczesna.

Dziś kupujący wyraźnie dominują stronę podażową. Technologiczny NASDAQ rośnie blisko 2,6%. Tonącemuu w tym roku indeksowi NASDAQ pomogły względnie udane raporty technologicznych gigantów Alphabet i Microsoft, spółki notowane są dziś blisko 5% wyżej i wykazując znaczną odporność na rynkowe zawirowania poprawiając sentyment wokół sektora technologicznego.  Dobrze radzi sobie również zyskujący 1,3% indeks S&P500, niewykluczone że popyt z powodzeniem przełamie dziś kluczową barierę 4000 punktów. Nieco słabiej wygląda dziś indeks Dow Jones, który dokłada niecałe 0,5%.

Mimo problemów z ograniczonymi dostawami gazu z Rosji i obniżenia perspektyw wzrostu dla strefy całej Euro przez analityków JP Morgan niemiecki DAX zyskuje dziś 0,6%. Pozytywny sentyment udziela się też brytyjskiemu FTSE 100, który rośnie o 0,7%. WIG20 wykazał słabość, gdyż nie był w stanie utrzymać się powyżej 1700 punktów i stracił dziś 0,17%. Mocno traci też kurs polskiego złotego ze względu na globalny niepewny sentyment. Decyzja i konferencja Fed w sprawie podwyżki stóp procentowych może wprowadzić na rynek podwyższoną zmienność po godzinie 20:00 i rzutować na jutrzejsze nastroje na Starym Kontynencie.

Eryk Szmyd, Analityk finansowy XTB

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. XTB S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej, ani za potencjalnie poniesione szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego, czy też pośredniego wykorzystania powyższych informacji.. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości. Należy pamiętać, że informacje i badania oparte o historyczne dane lub wyniki nie gwarantują zysków w przyszłości.

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.