Będzie łatwiej kupić firmę w Polsce

foto: pexels

Aktualnie trwają prace nad projektem tzw. ustawy deregulacyjnej, która obejmie obszerną nowelizację ustawy o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej. Ważne zmiany związane są z kupowaniem firmy przez nowego właściciela.

Do najważniejszych zmian będzie należało przeniesienia decyzji administracyjnych związanych z przedsiębiorstwem na nabywcę przedsiębiorstwa, przy założeniu, że nabywcą jest przedsiębiorca, w tym także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, do której wniesiono przedsiębiorstwo osoby fizycznej tytułem wkładu. Nabywca, w terminie 3 miesięcy od daty nabycia przedsiębiorstwa, będzie mógł złożyć wniosek do właściwego organu o przeniesienie na niego decyzji związanych z przedsiębiorstwem i już od tego momentu, chyba że odmienne postanowienie wyda organ, będzie uprawniony do korzystania z prawa i zobowiązany do spełniania obowiązków wynikających z decyzji.

– Proponowane rozwiązanie jest novum, gdyż aktualnie obowiązujące przepisy nie dają możliwości przeniesienia decyzji administracyjnej, chyba że do przeniesienia dochodzi w związku z przekształceniem przedsiębiorstwa osoby fizycznej w spółkę – mówi w rozmowie z MarketNews24 Katarzyna Karpiuk, radca prawny z Kancelarii Ożóg Tomczykowski.

. Kolejną proponowaną nowelizacją jest możliwość ustanowienia zarządu tymczasowego udziałem zmarłego małżonka przedsiębiorcy, który sam przedsiębiorcą nie był. Proponowana regulacja ma na celu ułatwienie prowadzenia działalności oraz ograniczenie ryzyka paraliżu decyzyjnego w trakcie trwania postępowania spadkowego. Do grupy uprawnionych do ustanowienia zarządcy tymczasowego należą małżonek zmarłego (przedsiębiorca), spadkobierca, który przyjął spadek oraz zapisobierca windykacyjny, który zapis przyjął.

– Do ważnego ustanowienia zarządcy tymczasowego niezbędna jest zgoda uprawnionych, których łącznie posiadają co najmniej 85/100 udziału w udziale zmarłego małżonka w przedsiębiorstwie – wyjaśnia Katarzyna Karpiuk z Kancelarii Ożóg Tomczykowski.

O tym jak przeprowadzić skuteczną sukcesję międzypokoleniową przedsiębiorcy będą dyskutować podczas zaplanowanego na 4-5 czerwca “Kongresu Sukcesja.pl”.

Źródło: MarketNews24

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.