7,7 mld zł odliczyli Polacy w ramach podatkowej ulgi termomodernizacyjnej

foto: wikipedia

Podatkowa ulga termomodernizacyjna cieszy się znacznie większym powodzeniem niż dopłata do termomodernizacji w programie Czyste Powietrze – wynika z danych do których dotarł portal GetHome.pl.

 

– Ministerstwo Finansów poinformowało nas, że w 2020 r., czyli w drugim roku obowiązywania podatkowej ulgi termomodernizacyjnej, skorzystało z niej aż 459 tys. podatników, a łączna kwota odliczeń sięgała 7,7 mld zł – mówi ekspert portalu GetHome.pl Marek Wielgo.

 

I dodaje, że po dopłatę do termomodernizacji sięgnęło do tej pory niespełna 313,6 tys. beneficjentów programu Czyste Powietrze. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej podaje, że wypłacono im niespełna 2,4 mld zł.

 

– A przecież statystyki dotyczące ulgi termomodernizacyjnej nie obejmują 2021 r. Po terminie składania zeznań podatkowych resort finansów będzie potrzebował jeszcze co najmniej pół roku na ich przeanalizowanie. Można jednak śmiało przyjąć, że prawdopodobnie ponad 600 tys. właścicieli i współwłaścicieli domów jednorodzinnych odliczy wydatki na termomodernizację w rozliczeniach podatkowych za ubiegły rok – ocenia Marek Wielgo.

 

Przypomina, że w pierwszym roku obowiązywania ulgi termomodernizacyjnej skorzystało z niej przeszło 207,4 tys. podatników. Jak widać, rok później ich liczba, ale także wartość odliczeń, podwoiła się. Przy czym przynajmniej część z rozpoczętych w 2019 r. przedsięwzięć termomodernizacyjnych było kontynuowanych w 2020 r. Ustawa podatkowa dopuszcza bowiem nawet trzyletni okres ich realizacji.

 

Także kwota odliczeń robi wrażenie, choć świadczy też o tym, że przecięta wartość inwestycji w termomodernizację domów nie była wysoka, bo sięgała 16,8 tys. zł. Tymczasem dopuszczalny odpis wydatków na materiały, urządzenia i usługi związane z realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego wynosi 53 tys. zł – mówi ekspert GetHome.pl.

 

Według niego, Polacy chętnie korzystają z ulgi termomodernizacyjnej, bo jej zasady są proste w przeciwieństwie do programu Czyste Powietrze, w którym formalności są skomplikowane. Ekspert przyznaje jednak, że ulga termomodernizacyjna najpewniej nigdy nie dorówna popularnością uldze remontowej, z której w latach 1997-2003. korzystało rocznie nawet osiem milionów Polaków. Z ulgi remontowej można było bowiem skorzystać np. malując mieszkanie czy wymieniając kafelki w łazience. Ponadto obejmowała ona domy i mieszkania. Natomiast z ulgi termomodernizacyjnej mogą skorzystać wyłącznie właściciele i współwłaściciele domów jednorodzinnych. Dlaczego tylko ich?

 

– Bo to domy jednorodzinne są największymi trucicielami powietrza – odpowiada Marek Wielgo.

I cytuje dane Ministerstwa Środowiska, z których wynika, że domy jednorodzinne odpowiadają prawdopodobnie za 40% emisji pyłu zawieszonego PM10 oraz 78% emisji wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych, w tym rakotwórczego benzo(a)pirenu.

 

Żeby zorientować się, jaki jest stan techniczny budynków oraz czym są one ogrzewane, rząd zobowiązał ich właścicieli i zarządców do zgłoszenia źródła ciepła do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Na dopełnienie tego obowiązku pozostało im niespełna pięć miesięcy. Jak przebiega ta akcja? Z danych Geoportal.gov.pl wynika, że w naszym kraju jest ponad 6,2 mln budynków mieszkalnych. Tymczasem – jak podaje Główny Urząd Nadzoru Budowlanego (GUNB) – do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków trafiło do tej pory niespełna 1,2 mln. W zarejestrowanych do tej pory w CEEB budynkach przeważają kotły, piece i kuchnie na paliwa stałe, czyli m.in. węgiel. Stanowią one przeszło połowę wszystkich źródeł ciepła.

 

 

Marek Wielgo zwraca uwagę, że sens ekonomiczny ma tylko termomodernizacja kompleksowa. Nie wystarczy więc sama wymiana starego kotła węglowego. Trzeba też ocieplić budynek. Oznacza to duże wydatki, często wymagające rozłożenia w czasie. Niestety, nie wszystkich na to stać. W efekcie, jak pokazują dane Eurostatu, przeszło 1,2 mln Polaków nie jest w stanie ponosić kosztów ogrzewania, tak aby zapewnić sobie komfort cieplny zimą.

 

 

Ekspert GetHome.pl przypomina, że dopłaty w programie Czyste Powietrze oraz ulga termomodernizacyjna nie są jedynymi rozwiązaniami, których celem jest pobudzanie aktywności inwestycyjnej w kwestii termomodernizacji.

 

Od 1999 r. funkcjonuje program, w ramach którego właściciele budynków, także wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe, mogą liczyć na specjalną premię termomodernizacyjną, która obecnie wynosi 16% kosztów przedsięwzięcia.  Bank Gospodarstwa Krajowego wypłacił do tej pory blisko 36,3 tys. takich premii o łącznej wartości blisko 1,9 mld zł.

 

 

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.