Raport rynku akcji GPW 22.11.2019

foto: flickr/gpw

ARCUS MMR Invest nabył w wezwaniu 275.118 akcji Arcusa – podała spółka w komunikacie. Po zawarciu transakcji MMR Invest posiada łącznie 5.075.118 akcji spółki, stanowiących 69,33 proc. kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów na WZ.

ASSECOPOL Asseco Poland liczy na poprawę wyników segmentu administracji publicznej w Polsce w 2020 roku ze względu na umowy podpisane w bieżącym roku – podali przedstawiciele grupy, dodając, że portfel zamówień w Polsce na przyszły rok jest o 7 proc. wyższy rdr. W czwartym kwartale grupa liczy na utrzymanie lub wzrost rentowności oraz dalszą zwyżkę wskaźnika konwersji gotówki.

BOGDANKA Bogdanka miała w trzecim kwartale 2019 roku 66 mln zł zysku netto wobec 9,7 mln zł rok wcześniej – podała spółka w raporcie. Wynik jest zgodny z wcześniejszymi szacunkami.

CD PROJEKT 1) Zysk netto CD Projektu w trzecim kwartale 2019 roku wyniósł 14,9 mln zł i był o 15 proc. wyższy od oczekiwań analityków, którzy prognozowali wynik na poziomie 12,9 mln zł. W porównaniu z ubiegłym rokiem zysk spadł o 3,8 proc.
2) CD Projekt jest pozytywnie zaskoczony liczbą zapisów do testów platformy GOG Galaxy 2.0. Firma chce jak najszybciej zakończyć fazę tzw. zamkniętej bety aplikacji, ale nie obiecuje, że stanie się to jeszcze w tym roku – poinformowali przedstawiciele grupy. Dodali, że nie widać wpływu nowego konkurenta – Epic Games Store – na działalność serwisu GOG. Platforma chce poprawić rentowność w dłuższym terminie.

COPERNICUS CAPITAL TFI Komisja Nadzoru Finansowego nałożyła na Copernicus Capital TFI kary pieniężne w łącznej wysokości 3,5 mln zł za naruszenie m. in. przepisów ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi – poinformowała komisja w komunikacie.

ELEMENTAL Elemental Holding miał w trzecim kwartale 2019 r. 4,6 mln zł zysku netto przypadającego akcjonariuszom j.d., w porównaniu do 7,9 mln zł zysku rok wcześniej. EBITDA wyniosła 19,8 mln zł, podczas gdy w analogicznym okresie 2018 r. wyniosła 17,5 mln zł – wynika z raportu kwartalnego spółki.

ENEA 1) Zysk netto Enei przypisany jednostce dominującej wyniósł w III kwartale 2019 r. 385,7 mln zł wobec 152,9 mln zł zysku rok wcześniej – podała spółka w raporcie kwartalnym. Wynik jest zgodny z wcześniejszymi szacunkami spółki.
2) Grupa kapitałowa Enea przeznaczy na inwestycje w czwartym kwartale około 1 mld zł, co łącznie z wydatkami w trzech pierwszych kwartałach oznacza nakłady inwestycyjne w wysokości 2,5 mld zł – poinformował prezes Enei Mirosław Kowalik. W ciągu kilku tygodni spółka przedstawi aktualizację strategii.
3) Enea rozmawia z potencjalnymi partnerami na temat zaangażowania w projekty budowy morskich farm wiatrowych – poinformował prezes Enei Mirosław Kowalik. Spółka rozważa zarówno samodzielny udział, jak i w partnerstwie.
4) Enea prowadzi rozmowy w sprawie zamknięcia finansowania budowy bloku energetycznego w Ostrołęce i bierze pod uwagę pozyskanie finansowania na ten cel spoza Europy – poinformował w czwartek prezes Enei Mirosław Kowalik.

GETBACK Funkcjonariusze warszawskiej delegatury CBA zatrzymali kolejne trzy osoby w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości w działaniu grupy GetBack – podało CBA w komunikacie. Wśród zatrzymanych jest były członek zarządu GetBack oraz były wiceprezes i prokurent Trigon TFI.

GETIN Getin Holding spodziewa się, że w grudniu wyjaśni się, czy dojdzie do sprzedaży biznesu ukraińskiego – poinformował prezes Getin Holding Piotr Kaczmarek.

GRUPA AZOTY Zarząd Grupy Azoty Police zdecydowało o przesunięciu na 9 grudnia terminu zakończenia zapisów w prowadzonej Ofercie Publicznej akcji z Prawem Poboru. Powodem są informacje o przedłużających się procesach decyzyjnych po stronie głównych akcjonariuszy spółki.

IPOPEMA SECURITIES Grupa Ipopema Securities miała w III kw. 2019 roku 846 tys. zł straty netto przypadającej akcjonariuszom jednostki dominującej, wobec 2,5 mln zł straty netto rok wcześniej – wynika z raportu kwartalnego spółki.

JSW Zysk netto Jastrzębskiej Spółki Węglowej, przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej, wyniósł w trzecim kwartale 2019 roku 152,9 mln zł wobec 347 mln zł rok wcześniej – podała spółka w raporcie. Konsensus PAP Biznes zakładał 141,4 mln zł zysku.

KGHM 1) KGHM chce pozostać spółką dywidendową. Jeśli wyniki i sytuacja makroekonomiczna pozwolą, to zarząd będzie rekomendować wypłatę dywidendy za 2019 rok – poinformowała wiceprezes Katarzyna Kreczmańska-Gigol.
2) KGHM nie widzi zagrożenia niewykonania tegorocznych celów budżetowych w zakresie produkcji miedzi eletrolitycznej – poinformował wiceprezes Radosław Stach na czwartkowej konferencji.
3) KGHM zakłada, że w przyszłym roku CAPEX będzie podobny rdr – poinformował dziennikarzy wiceprezes Radosław Stach.
LPP Zarząd LPP zdecydował o emisji pięcioletnich niezabezpieczonych obligacji o łącznej wartości nominalnej 300 mln zł – poinformowała spółka w komunikacie. Oprocentowaniem obligacji jest WIBOR 6M powiększony o 1,1 proc. marży.

PKO BP PKO BP udzielił CCC i podmiotom z grupy (CCC .eu, eobuwie .pl, Gino Rossi) limitu kredytowego wielocelowego w kwocie 530 mln zł na okres 36 miesięcy – podała spółka w komunikacie.

PKP CARGO 1) PKP Cargo miał w trzecim kwartale 50,8 mln zł zysku netto, zgodnie z wcześniejszymi szacunkami – poinformowała spółka w raporcie okresowym. Narastająco od początku 2019 roku zysk netto grupy sięga 98,7 mln zł. Rok wcześniej zysk netto w trzecim kwartale wyniósł 104,7 mln zł.
2) Grupa PKP Cargo spodziewa się górki przewozu kruszyw w połowie 2020 roku – poinformował na spotkaniu z dziennikarzami prezes spółki Czesław Warsewicz.

PLAYWAY ECC Games podpisał list intencyjny z 505 Games w sprawie woli zawarcia umowy na wydanie gry Drift20 na komputery PC, konsole do gier oraz na urządzenia mobilne – podała spółka w komunikacie. ECC Games zawarło także porozumienie z PlayWay, zgodnie z którym w przypadku zawarcia umowy z 505 Games rozwiązana zostanie dotychczasowa umowa łącząca ECC Games z PlayWay.

POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI Polski Holding Nieruchomości po trzech kw. 2019 r. zwiększył zysk netto o 15 proc., do 43,8 mln zł – podała spółka w komunikacie. Ankietowani przez PAP Biznes analitycy spodziewali się 45,75 mln zł zysku netto. Grupa prowadzi prace budowlane dla 5 projektów i przygotowuje rozpoczęcie kolejnych.

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.