Forex

Sytuacja na rynkach 26 marca

Gorsze nastroje na rynkach akcji (przez statystyki dotyczące koronawirusa) nieco szkodzą dolarowi. Wczoraj rozpoczęło się procedowanie programu fiskalnego w Kongresie – został on przyjęty przez Senat,