2019 ROK NA RYNKACH SUROWCOWYCH – PODSUMOWANIE

foto: flickr, storyblocks

2019 rok na globalnych rynkach surowcowych był okresem przewagi strony popytowej, aczkolwiek nie brakowało również surowców i towarów, które zakończyły go na minusie. Najsłynniejszy indeks surowcowy, CRB, wzrósł z okolic 170 pkt. do 185 pkt, czyli zyskał w 2019 roku około 9%.

Ruda żelaza, pallad i ropa Brent liderami pod kątem stóp zwrotu

Miniony rok przyniósł inwestorom wiele okazji do wypracowania dużych rocznych stóp zwrotu na rynkach surowcowych. Spośród wszystkich dostępnych w globalnym handlu surowców i towarów, na plus zdecydowanie wybijały się ceny rudy żelaza na giełdzie w Dalian, które zyskały na wartości ponad 140%, co wynikało m.in. z katastrofy w Brazylii. W wyniku pęknięcia należącej do spółki Vale tamy w Brumadinho, zginęło wiele osób, a działanie tej wydobywczej spółki zostało sparaliżowane. Stronie popytowej na tym rynku pomógł tez duży popyt na rudę żelaza ze strony producentów stali w Chinach.

Na drugim miejscu w tym zestawieniu znalazły się notowania palladu, które zwyżkowały o ponad 50%. Na rynku tego szlachetnego kruszcu kontynuowany był trend wzrostowy z lat wcześniejszych, wynikający ze wzmożonego popytu na pallad ze strony m.in. sektora motoryzacyjnego (ale także popytu inwestycyjnego) przy jednoczesnych ograniczonych możliwościach zwiększania produkcji. W rezultacie, już po raz kolejny z rzędu na rynku palladu pojawił się deficyt.

W pierwszej trójce zestawienia znalazły się także notowania ropy Brent, które zyskały na wartości prawie 45%. Zwyżka notowań tego surowca wynikała m.in. z decyzji państw OPEC o solidarnym cięciu produkcji ropy naftowej oraz dołączenia do tego porozumienia kilku krajów spoza kartelu, w tym Rosji. Nieco mniejsza zwyżka miała miejsce na wykresie cen amerykańskiej ropy WTI, jednak i tam całoroczna stopa zwrotu była więcej niż zadowalająca i wyniosła około 32%.

Zwyżki na rynkach metali

W kontekście ubiegłorocznych zwyżek cen, warto wspomnieć całościowo o rynku metali szlachetnych. Poza dynamiczną zwyżką notowań palladu, mieliśmy do czynienia ze sporymi wzrostami notowań także w przypadku pozostałych kruszców. Notowania platyny zwyżkowały o ponad 21%, ceny złota wzrosły o ponad 18%, natomiast notowania srebra zyskały niecałe 17%.

Pomijając ceny rudy żelaza, wśród metali przemysłowych na uwagę zasłużył także nikiel, którego ceny zaliczyły roczną zwyżkę o ponad 31%. Stronie popytowej na rynku tego metalu sprzyjał zakaz eksportu nieprzetworzonych rud metali z Indonezji, który uderzył szczególnie mocno właśnie w podaż niklu.

Gaz ziemny największym rozczarowaniem

Natomiast największe zniżki cen dotyczyły notowań gazu ziemnego. Duża podaż tego surowca w Stanach Zjednoczonych w 2019 roku, jak również mniejsza dynamika wzrostu gospodarczego na świecie, przyczyniły się do presji podażowej na wykresie notowań tego surowca. W rezultacie, w całym 2019 r. ceny gazu ziemnego w USA zniżkowały o prawie 30%.

Mieszane nastroje na rynkach towarów rolnych

Na rynkach towarów rolnych w 2019 r. sytuacja była zróżnicowana. Wiele towarów znajdowało się pod dominującym wpływem czynników politycznych, wśród których na szczególną uwagę zasługuje konflikt handlowy na linii USA-Chiny. Brak istotnych rezultatów negocjacji pomiędzy tymi potężnymi gospodarkami świata przyczynił się do nieznacznych zniżek notowań m.in. soi oraz bawełny w USA (o ponad 3%).

Na rynkach zbóż negatywnie wyróżniały się ceny kukurydzy w USA, które zniżkowały w 2019 r. o 6%. Dużo lepsza sytuacja panowała na wykresie notowań pszenicy, w czym pomogły problemy z produkcją tego zboża w niektórych krajach (m.in. Australii). Ostatecznie ceny pszenicy w USA zakończyły 2019 rok na 4-procentowym plusie.

Nerwowo było na rynkach soft commodities, gdzie można było zaobserwować zarówno znaczące zwyżki, jak i przeceny – a ten fakt wynikał przede wszystkim z ruchów inwestorów instytucjonalnych. Ceny kawy arabica zwyżkowały o niemal 31%, jednak kawa robusta została przeceniona o ponad 10%. Ceny cukru w Nowym Jorku wzrosły o ponad 13%, natomiast notowania kakao, zarówno w USA, jak i w Londynie, zakończyły miniony rok w miarę neutralnie.

Stopy zwrotu na rynkach poszczególnych surowców i towarów w 2019 r. Źródło: Reuters

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.