20 trendów kształtujących rynek pracy

Dwóch na trzech pracowników chce, by ich codzienna praca miała pozytywny wpływ na społeczność, w której żyją. Tyle samo pragnie, by organizacja, w której pracują, miała zbliżone wartości do ich własnych. Kluczowym trendem jest również zachowanie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym – blisko połowa pracowników przeniosłaby się do innej organizacji, gdyby ta oferowała im well-being na wyższym poziomie a jedna trzecia oczekuje od firm większej aktywności, mającej na celu zapobieganie wypaleniu zawodowemu. Raport Manpower prezentuje 20 globalnych trendów, które będą oddziaływać na rynek pracy w najbliższych miesiącach oraz przedstawia najnowsze stawki wynagrodzeń dla ponad 250 stanowisk specjalistycznych i kierowniczych w Polsce.

Z raportu Manpower wynika, że pracownicy oczekują coraz szerszej oferty benefitów, które pozwolą im osiągnąć większą równowagę między życiem prywatnym i zawodowym. Jedna na cztery osoby szuka pracodawcy, oferującego w ramach świadczeń pozapłacowych dodatkowe dni urlopu opiekuńczego, natomiast trzech na dziesięciu pracowników spodziewa się, że firma będzie podejmować aktywne działania, zapobiegające wypaleniu zawodowemu. Jest to istotne, ponieważ aż trzech spośród czterech zatrudnionych oczekuje, że w pracy będzie czuć motywację i pasję, a siedmiu na dziesięciu pracowników uważa, że realizowane przez nich zadania są ważne i powinny być doceniane przez menedżerów.
– Trendy związane z oczekiwaniami pracowników szczególnie wyraźnie odznaczają się dziś pośród zjawisk silnie wpływających na środowisko pracy. To, co jest szczególnie pożądane, to większa elastyczność i rozwiązania, które pomogą zadbać o własny dobrostan, a także osiągnąć większą równowagę pomiędzy pracą a życiem prywatnym – mówi Katarzyna Pączkowska, dyrektor rekrutacji stałej w Manpower.

Deficyt wykwalifikowanych pracowników – jak radzą sobie z nim organizacje?

Pracodawcy, którzy w dobie rekordowego niedoboru talentów chcą przyciągnąć i utrzymać najlepszych pracowników, próbują odpowiadać na ich ewoluujące potrzeby. Ponad 30% przedsiębiorców planuje zwiększyć wynagrodzenia, a jedna spośród pięciu organizacji zamierza rozszerzyć ofertę benefitów pozapłacowych, uwzględniając w niej między innymi dodatkowe dni wolne. Wraz z rosnącym deficytem wykwalifikowanych kandydatów na rynku pracy znikają też podziały płciowe oraz wiekowe. Pracodawcy starają się dbać o integrację pracowników – więcej niż 30% firm wdraża programy szkoleniowe z zakresu równości, różnorodności i przynależności.
– Rok 2022 to czas, w którym należy spodziewać się dalszej niewystarczającej podaży wykwalifikowanych kandydatów. Sytuacja ta przyczyni się do zwiększenia presji płacowej, wywieranej na organizacje. Aby zapewnić sobie dotarcie do nowych talentów, dysponujących pożądanymi kompetencjami, firmy będą musiały postawić na aktywizację grup niedostatecznie reprezentowanych w organizacjach oraz wyrównywanie szans zawodowych kobiet. Wdrażanie idei równości, różnorodności i przynależności w firmach wspiera te działania – stwierdza Katarzyna Pączkowska.

Postęp technologiczny wymaga nowych, cyfrowych kompetencji

Z raportu Manpower wynika, że do końca 2022 roku aż jedna na trzy organizacje planuje zwiększyć nakłady na sztuczną inteligencję – jednak pomimo przewidywanych inwestycji, co piąty przedsiębiorca napotyka trudności związane z obsadzeniem stanowisk, takich jak specjalista ds. sztucznej inteligencji czy ekspert ds. uczenia maszynowego. Deficyt kandydatów dysponujących kompetencjami cyfrowymi objawia się także w innych obszarach. Dla co piątej firmy wyzwaniem jest pozyskanie kierowników projektów informatycznych, programistów i analityków cyberbezpieczeństwa. Tymczasem organizacje chcą nadążać za technologicznym postępem – co trzeci przedsiębiorca zamierza rozwijać wewnętrzne systemy z obszaru e-commerce, analityki danych, chmury obliczeniowej oraz internetu rzeczy. W związku z inwestycjami w cyfrowe rozwiązania szczególnie dużych zmian w firmach powinni spodziewać się pracownicy z obszaru produkcji przemysłowej oraz IT.
– Integracja w firmach coraz częściej będzie odbywać się nie tylko na linii pracownik – pracownik, ale także pracownik – maszyna. Trwająca rewolucja technologiczna i konieczność wyposażenia zatrudnionych osób w niezbędne kompetencje cyfrowe jest jednak dużym wyzwaniem dla pracodawców, którzy niejednokrotnie zmuszeni są wprowadzać digitalizację mimo niewystarczających zasobów kadrowych, specjalizujących się w tym obszarze – podkreśla ekspertka.

Od reaktywności do proaktywności – firmy na stanowiskach liderów społecznych

Pracownicy przywiązują coraz większą wagę do kwestii etycznych i wartości, prezentowanych przez organizacje. Blisko dwie trzecie zatrudnionych (64%) spodziewa się, że obowiązki, które wykonują w ramach swojej codziennej pracy, będą miały pozytywny wpływ na lokalną społeczność. Na znaczeniu zyskują działania z obszaru CSR i ESG. Pracownicy oczekują od przedsiębiorców zabrania głosu w ważnych sprawach społecznych i podejmowania projektów na rzecz środowiska i klimatu. Co siódmy pracownik podkreśla, że możliwość podążania za liderem, któremu ufa, jest dla niego ważna, a dwóch na trzech badanych chce, by pracodawca wyznawał wartości zbliżone do ich własnych.
– W dobie rekordowego deficytu kandydatów na rynku pracy firmy wprowadzają aktywne działania, które mają na celu zwiększenie ich konkurencyjności. Jednym z kluczowych elementów staje się strategiczne zarządzanie talentami, oparte na pogłębionej wiedzy, uzyskanej dzięki zaawansowanej analityce danych. W odpowiedzi na oczekiwania pracowników oraz klientów organizacje coraz większą wagę przykładają także do budowania kultury organizacyjnej, uwzględniającej inicjatywy, podejmowane na rzecz społeczeństwa oraz środowiska – zaznacza Katarzyna Pączkowska.
Więcej trendów obserwowanych w obszarze zatrudnienia oraz wynagrodzeń przedstawionych zostało w raporcie trendów Manpower. Opracowanie dostępne jest bezpłatnie na stronie www.manpowergroup.pl w zakładce „Raporty rynku pracy”.

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.